Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận

- Thứ Hai, 11/07/2022, 18:30 - Chia sẻ

Ngày 11.7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm trưởng đoàn đã khảo sát tại tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự. 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, Bình Thuận xác định phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu; do vậy, công tác huấn luyện diễn tập được cấp ủy, lãnh đạo các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được quan tâm; trong đó, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định được triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được nâng lên.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, bất cập đó là một số nội dung của công tác ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bị trùng và chồng chéo với phòng thủ dân sự. Vì vậy, trong quá trình tham mưu, một số cơ quan vẫn còn nhầm lẫn. Hiện nay, chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; cán bộ tham mưu của cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh là kiêm nhiệm vừa làm nhiệm vụ cơ quan vừa nghiên cứu để tham mưu thực hiện nên gặp nhiều khó khăn. 

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Đại diện Ban soạn thảo Luật Phòng thủ dân sự, Đại tá Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến

UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng các cụm điểm tựa, công trình quốc phòng; thống nhất chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu ở các đồn Biên phòng và có phương án thiết kế mẫu về xây dựng điểm tựa, cụm điểm tựa ở những khu vực địa hình rừng núi. Hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác bảo dưỡng công trình quốc phòng và khu quân sự của tỉnh. Việc bảo đảm vật chất, trang bị cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa, dịch bệnh khi có tình huống xảy ra còn hạn chế; do đó, tỉnh kiến nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quốc hội đầu tư cấp bổ sung trang thiết bị hàng năm đối với địa phương.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận 

Đoàn khảo sát đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề như: quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, Luật Phòng thủ dân sự có phạm vi rất rộng. Mục đích xây dựng Luật để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, dự báo, đánh giá tình hình trên mọi mặt từ các tác động của thiên nhiên, biến đổi khí hậu đến các vấn đề an ninh phi truyền thống; do vậy, phải có dự báo, tính toán để xây dựng kế hoạch phòng thủ làm sao hạn chế thấp nhất các vấn đề, sự cố, thảm họa có thể xảy ra. Đồng thời, phải tính đến nếu như các sự cố, thảm họa xảy ra thì đã có những kịch bản đẩy đủ nhất, với những lực lượng tốt nhất đã được chuẩn bị và cơ sở vật chất tốt nhất để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại. 

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Thành ủy TP. Phan Thiết

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Bình Thuận và cho biết Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ trong quá trình thẩm tra dự án Luật. 

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại cảng cá Thanh Hải

Cùng ngày, Đoàn khảo sát đã làm việc với Thành ủy Phan Thiết, thị sát thực tế tại cảng cá Thanh Hải và sân bay trực thăng NovaWorld Phan Thiết.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh khảo sát về phòng thủ dân sự tại tỉnh Bình Thuận -0
Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thị sát thực tế tại sân bay trực thăng NovaWorld Phan Thiết 
Tin và ảnh: Nhật Trường