Ủy ban Xã hội tổ chức Hội thảo đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- 11:39, 16/12/2021
Ngày 16.12, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Xã hội tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và lấy ý kiến dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội: Nguyễn Thị Kim Thúy, Đặng Thuần Phong và Nguyễn Hoàng Mai đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có: đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh Miền Trung; Trưởng ban Phát triển xã hội bền vững Vùng Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới Susan Shen; và một số điểm cầu tại các địa phương như Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy nêu rõ, bình đẳng giới vừa là mục tiêu quốc gia, yếu tố góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và là thước đo quan trọng để đánh giá sự tiến bộ, phát triển của xã hội. Đây là một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và nếu không đạt được Việt Nam sẽ không thực hiện được các SDGs vào năm 2030 như đã cam kết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, hơn 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt được những tiến bộ liên quan đến bình đẳng giới. Chất lượng lồng ghép bình đẳng giới trong các văn bản pháp luật ngày càng nâng cao, bảo đảm tính khả thi, làm rõ trách nhiệm và nguồn lực… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng trống trong thực hiện bình đẳng giới, đặc biệt là dưới sự tác động của Covid-19 nhiều quy định về bình đẳng giới đã không còn phù hợp và không ít vấn đề mới về bình đẳng giới phát sinh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn, thông qua hội thảo cung cấp thêm những thông tin hữu ích về các tiếp cận bình đẳng giới toàn diện. Từ đó, có những hành động thiết thực nhằm đạt được bình đẳng giới trên thực tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo viên chia sẻ về: Các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Báo cáo về bình đẳng giới ở Việt Nam; Lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới tại Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách….

Các đại biểu cơ bản thống nhất, nước ta đã và đang duy trì uy tín là quốc gia có tỉ lệ phụ nữ được hưởng bình đẳng chính thức theo luật pháp, phụ nữ tham gia lực lượng lao động và có khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế tương đối cao, đồng thời sức khỏe ngày càng cải thiện và trình độ học vấn ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách về giới đang tồn tại, như tỷ số giới tính khi sinh gia tăng; khuôn mẫu, định kiến ​​về chọn các ngành học phù hợp với giới và phân luồng vào một số ngành nghề hẹp; định kiến với phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo...

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu đề nghị, huy động và mở rộng đầy đủ nguồn tài chính công để thực hiện tất cả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; tăng cường lồng ghép giới trong việc xây dựng pháp luật… Để giải quyết các rào cản căn bản đối với bình đẳng giới, cần xây dựng và thực hiện một chiến lược truyền thông quốc gia để giải quyết các chuẩn mực xã hội mang tính định kiến về giới, thu hút nam giới tham gia tích cực; tăng cường tạo nguồn để bảo đảm tăng tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo...

Tại Hội thảo, Ủy ban Xã hội cũng lấy ý kiến đại biểu về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), nhằm hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba tới.

Trung Thành