Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn giám sát về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- 20:03, 04/08/2022

Chiều 4.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 đến ngày 1.7.2021" đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm - Phó trưởng Đoàn giám sát; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát; Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ, để tiếp tục triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát theo kế hoạch, tại Phiên họp này, các thành viên Đoàn giám sát sẽ tham gia ý kiến để xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chung và đề xuất, thảo luận về những tồn tại, hạn chế thông qua hoạt động giám sát. Đồng thời, điểm lại những hoạt động đã thực hiện của Thường trực Đoàn giám sát, công tác tham mưu của Tổ giúp việc; trao đổi, thảo luận về dự thảo Báo cáo của Đoàn giám sát đối với bộ, ngành và địa phương đã giám sát trực tiếp.

Báo cáo tại Phiên họp về các hoạt động đã triển khai của Đoàn giám sát, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công - Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát cho biết, kể từ Phiên họp thứ ba đến nay, Đoàn giám sát đã tổ chức các Đoàn công tác tiến hành các hoạt động khảo sát trước khi Đoàn giám sát làm việc chính thức với 8 bộ, ngành và 6 địa phương. Hiện tại, các hoạt động trong khuôn khổ giám sát chuyên đề đã cơ bản hoàn thành và đang chuẩn bị hoàn thiện Báo cáo giám sát và ban hành Nghị quyết giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp

Qua làm việc với các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan thuộc đối tượng giám sát đã nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Các báo cáo đã bám sát đề cương, phụ lục, bảng biểu theo yêu cầu, phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 5 năm qua. Đồng thời, cung cấp nhiều số liệu cụ thể để minh chứng cho các đánh giá, nhận định về tình hình thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Bên cạnh đó, thể hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan trên địa bàn trong việc khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp; thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Toàn cảnh Phiên họp của Đoàn giám sát

Về kết quả thực hiện các hoạt động giám sát, Tổ giúp việc đã nhận được 345 báo cáo và các phụ lục đi kèm về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan. Về bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát, các bộ, ngành địa phương đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung và gửi lại thêm tổng cộng 124 báo cáo. Như vậy, Thường trực Đoàn giám sát nhận về tổng số 469 đầu báo cáo cùng hệ thống các phụ lục đi kèm.

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công – Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát báo cáo tại Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát, của các Tổ công tác và Tổ giúp việc để triển khai các hoạt động của Đoàn; nêu rõ, về cơ bản các hoạt động của Đoàn giám sát đã bảo đảm theo kế hoạch và tiến độ đặt ra.

Các thành viên Đoàm giám sát tham dự Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Báo cáo những vấn đề nổi lên là linh hồn Báo cáo chung của Đoàn giám sát. Do đó, đề nghị cần bổ sung đánh giá hoạt động triển khai công việc của Đoàn giám sát, trong đó có việc triển khai đúng hay chưa? trách nhiệm của các thành viên, các chủ thể tham gia giám sát thế nào? trách nhiệm của đối tượng giám sát ra sao? Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, với những chuyển biến bước đầu qua hoạt động giám sát cần bổ sung dẫn chứng về số liệu, dữ liệu để làm rõ hơn. Bên cạnh đó, cần đưa ra những ưu điểm và khuyết điểm để làm nổi bật báo cáo; với những kiến nghị cần phải rất rõ ràng, cụ thể, có thời hạn hoàn thành.

Các thành viên Đoàm giám sát tham dự Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Đoàn giám sát nghiên cứu, chỉ đạo Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện thêm dự thảo Báo cáo và Báo cáo những nội dung trọng tâm, vấn đề nổi lên; đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, sớm gửi xin ý kiến thành viên Đoàn giám sát và tiếp thu, báo cáo Chủ tịch Quốc hội xin ý kiến.

Tin và ảnh: Trung Thành