Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 18:36

Chiều 23.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Tổ trưởng Tổ đảng Nguyễn Phú Cường; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Bí thư Chi bộ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tài chính – Ngân sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Tài chính - Ngân sách

Theo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Tài chính – Ngân sách đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiêm túc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm,  nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ xác định, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2020 – 2022; chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tài chính – Ngân sách.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tài chính – ngân sách trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong hoạt động, phát huy vai trò của từng thành viên và tập thể Chi ủy, tạo sự thống nhất, thuyết phục; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy được vai trò tiên phong của đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của đảng viên, cũng như vận dụng cơ chế sử dụng chuyên gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trên tinh thần bảo đảm chất lượng, năng lực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Bí thư Chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022 - 2025 Nguyễn Hữu Toàn phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Tài chính - Ngân sách sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản mong muốn, Chi bộ Tài chính - Ngân sách tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để giải quyết kịp thời ngay từ đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhất là các nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phạm Thúy Chinh bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm Bí thư Chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Vũ Doanh Hiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách làm Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí Bùi Nhật Tân, Nguyễn Thị Thanh, Bùi Phương Thảo làm Chi ủy viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới
Tin và ảnh: Trung Thành