Nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa

- 16:23, 16/06/2022

Sẽ bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Theo dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV được Quốc hội thông qua chiều 16.6, Quốc hội yêu cầu Chính phủ triển khai có hiệu quả, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử. Theo đó, nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa -0
Cần có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội

Kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá. Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Trước đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc thể hiện nội dung “Nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Giá theo hướng bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá” vì Khoản 1, Điều 19, Luật Giá đã xác định rõ Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Theo quy định của Luật Giá, sách giáo khoa không phải là mặt hàng mà Nhà nước định giá. Tuy nhiên, mục tiêu điều tiết về giá sách giáo khoa theo quy định hiện hành không thực sự hiệu quả, đòi hỏi có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu về an sinh xã hội và công bằng giữa các nhà xuất bản. Do đó, việc sửa đổi Luật Giá là vấn đề cần đặt ra.

Nhật Linh