Một số hình ảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

- Thứ Ba, 16/08/2022, 10:09 - Chia sẻ

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022, sáng 16.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Sau đây là một số hình ảnh tại Phiên họp:

Thanh Xuân; Ảnh: Hồ Long
#