Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

- Chủ Nhật, 18/09/2022, 09:18

Sáng 18.9, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đây là Diễn đàn thường niên lần thứ hai được tổ chức trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV với sự đồng chủ trì của Ủy ban Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia đến dự. 

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển

Dưới đây là một số hình ảnh tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Các đại biểu dự Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển
Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Một số hình ảnh khai mạc diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Ảnh: Lâm Hiển

Củng cố, giữ vững ổn định vĩ mô - yếu tố “bất biến” để thích ứng với “vạn biến” -0