Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội

- Thứ Tư, 14/09/2022, 21:44 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Mười lăm, chiều nay, 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Có nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, từ tháng 10.2021 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến 24 đề nghị xây dựng và 19 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Trong năm 2022, Chính phủ đã tổ chức 5 Phiên họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Các dự án, dự thảo được các bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn tồn tại hạn chế như tình trạng xin lùi thời hạn trình hoặc chưa thực sự bảo đảm chất lượng;…

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội -2
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ, ngay sau Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Kỳ họp thứ Hai và thứ Ba của Quốc hội Khóa XV, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Tính từ ngày 1.10.2021 đến ngày 1.8.2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 110  văn bản quy định chi tiết. Kết quả đến ngày 1.8.2022, đối với 70/110 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trước ngày 1.8.2022 đã ban hành được 59/70 văn bản, còn lại 11/70 văn bản nợ, chưa ban hành; đối với 40/110 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sau ngày 1.8.2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ xây dựng, trình ban hành.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội -3
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2022 đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ; đồng thời đánh giá cao kết quả ở một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên với nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.

Công tác xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15. Chính phủ đã đề xuất đưa vào chương trình và triển khai xây dựng nhiều dự án luật quan trọng để thực hiện mục tiêu “Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững” theo yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị.

Quan tâm hơn công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp trong năm qua đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội của đất nước; khắc phục hậu quả sau đại dịch. Bên cạnh đó cũng tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đề án về định hướng xây dựng chương trình pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có chiến lược xây dựng pháp luật. Chính phủ cũng đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc đổi mới công tác xây dựng báo cáo có chất lượng, đúng thời hạn, nội dung cơ bản đáp ứng theo yêu cầu.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội -1
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban tham gia phối hợp thẩm tra có chất lượng, đánh giá cơ bản khách quan, toàn diện công tác xây dựng pháp luật và các nội dung trong Báo cáo của Chính phủ.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội dành sự quan tâm hơn nữa tới công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công. Trong đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm Ủy ban chịu trách nhiệm chính và có phân công cụ thể cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ này thường xuyên, liên tục, phát huy kết quả tốt, kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, tổ chức tốt Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) bảo đảm ý nghĩa thiết thực, động viên lực lượng làm công tác pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thúc đẩy công tác này; góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu các cơ quan phối hợp bảo đảm tiến độ; Chính phủ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư; giao Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban thẩm tra chính thức Báo cáo của Chính phủ.

Minh Trang
#