Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV: Chương trình làm việc ngày 15.6.2022

- 20:53, 14/06/2022

ĐBND - Chi tiết chương trình làm việc ngày 15.6, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV.