Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại thành phố Sóc Trăng

- Thứ Ba, 02/03/2021, 05:16

Ngày 1.3, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thành ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TƯ ngày 7.1.2016 của Bộ Chính trị Khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng cho thấy, thực hiện Kết luận số 120-KL/TƯ, Thành ủy Sóc Trăng đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, phát huy tối đa trí tuệ tập thể trên cơ sở đề xuất của cá nhân, tập thể thảo luận bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số. Nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch và bố trí sắp xếp cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn; đồng thời cho rằng thời gian tới, Thành ủy Sóc Trăng cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong triển khai các văn bản thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, nhất là tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thành ủy Sóc Trăng cần rà soát những nội dung phù hợp với cơ sở và có đề xuất về vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân nhằm nâng cao nhận thức và quyền làm chủ của nhân dân. Thành ủy Sóc Trăng cần rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong thực hiện quy chế dân chủ. Nhất là cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội trong việc tăng cường giám sát, phản biện xã hội với những nội dung liên quan đến đời sống người dân.

+ Chiều cùng ngày, Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta cùng về nội dung thực hiện Kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính trị.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Sóc Trăng và cả nước. Năm 2020, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn bứt phá mạnh, đạt kim ngạch trên 190 triệu USD, tăng 20% so với năm 2019. 

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao và biểu dương việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp cũng như chăm lo tốt đời sống công nhân lao động, các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cho công nhân. Đặc biệt trong việc đối thoại, trao đổi thường xuyên, định kỳ, lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có hướng giải quyết, bước đầu thực hiện tốt quy định, quy chế văn hóa doanh nghiệp, là động lực cho sự phát triển của công ty.

H.Nhung