Giải trình về biên chế giáo viên và chính sách đối với nhà giáo

Đề nghị sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo

- Thứ Sáu, 25/02/2022, 14:45 - Chia sẻ
Từ những vấn đề đặt ra trong phiên giải trình sáng 25.2, Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo nhằm luật hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vị thế nhà giáo và đặc điểm nghề nhà giáo cũng như các chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất nhận thức, quan điểm, có giải pháp dứt điểm, hữu hiệu để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29. Chỉ đạo hoàn thiện chính sách tiền lương, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương đối với đội ngũ giáo viên công lập; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục.

Chủ nhiệm Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo 

Ảnh: Thái Bình 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị rà soát, tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật về nhà giáo, đặc biệt xây dựng Luật Nhà giáo, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới. Thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xác định biên chế nhà giáo; điều chỉnh cách tính định biên phù hợp với địa bàn, vùng miền; phù hợp xu thế tăng, giảm dân số cơ học tại một số địa phương, khu vực. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đội ngũ nhà giáo làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng mục tiêu, chiến lược, phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng... bảo đảm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng.

Rà soát, sắp xếp các trường sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng phân tán, đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục. Tập trung đầu tư xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm, làm đầu tàu cho hệ thống các trường sư phạm.

Có cơ chế, chính sách tuyển dụng phù hợp; khuyến khích, thu hút người giỏi vào ngành Giáo dục, thu hút giáo viên về công tác tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; có giải pháp bảo đảm nhân lực dạy một số bộ môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật...).

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ các chính sách phù hợp trong tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển giáo viên để bảo đảm chất lượng và sự ổn định của đội ngũ. Phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm chính sách luân chuyển giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa đã đủ thời gian công tác theo quy định, tuyệt đối tránh tiêu cực, gây tâm lý bất an trong đội ngũ nhà giáo.

Đối với Bộ Nội vụ, thống nhất quan điểm và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết triệt để vấn đề thiếu giáo viên, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thực tế của ngành giáo dục; xây dựng cơ chế thu hút người giỏi vào ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình một số nội dung các đại biểu Quốc hội đặt ra

Ảnh: Thái Bình 

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để có các phương án đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phát huy sự năng động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục. Tăng cường việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ để xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm chế độ nhằm thu hút giáo viên giỏi. Bố trí đúng, đủ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, làm cơ sở để quy hoạch giáo viên; sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu. Bảo đảm việc thực hiện chế độ, chính sách cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương. Thực hiện nghiêm chính sách luân chuyển với giáo viên công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường đầu tư theo hình thức đối tác công tư.   

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, phiên giải trình đã diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và xây dựng. Tổng cộng có 14 lượt đại biểu đặt câu hỏi; 1 đại biểu Quốc hội trao đổi lại. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các bộ liên quan đã tham gia giải trình nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung giải trình đã tập trung làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Sau phiên giải trình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ xây dựng Kết luận gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các ngành liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và vấn đề biên chế giáo viên.

Nhật Linh