Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác toà án để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

- 11:41, 08/01/2022
Dự Lễ khánh thành Trung tâm Tư liệu - Thư viện, Trung tâm Giám sát và Điều hành, Phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, Nền tảng xét xử trực tuyến tòa án nhân dân sáng nay, 8.1, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng TANDTC có thêm nền tảng công nghệ số phục vụ đắc lực cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác toà án phải quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và là mục tiêu; lấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội làm thước đo để đánh giá kết quả.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm tư liệu - thư viện, Trung tâm giám sát, điều hành, phầm mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, nền tảng xét xử trực tuyến của Toà án nhân dân tối cao

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TANDTC đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng và trong thời gian ngắn đã hoàn thành Trung tâm Tư liệu - Thư viện, Trung tâm Giám sát và Điều hành, Phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, Nền tảng xét xử trực tuyến TAND; chúc mừng TANDTC có thêm nền tảng công nghệ số phục vụ đắc lực cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của TAND, đồng thời cũng đánh dấu một bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động của tòa án.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc ngành toà án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, hoạt động, coi đây là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác; TAND các cấp đã quán triệt và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số là giải pháp then chốt để khắc phục những hạn chế trong công tác toà án, từ đó hỗ trợ các thẩm phán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du phát biểu

“Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Tư liệu - Thư viện, Trung tâm Giám sát và Điều hành, Phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, Nền tảng xét xử trực tuyến TAND cùng với việc ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên toà trực tuyến ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên toà trực tuyến đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm nỗ lực lớn của hệ thống tòa án trong việc đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp kịp thời, phù hợp và hiệu quả để chủ động thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động tố tụng tại tòa án”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

​    ​
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành tòa án vào những thành tựu rất quan trọng của đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành tòa án cần tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Các tòa án cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Khánh thành Trung tâm giám sát - điều hành hoạt động Toà án nhân dân tối cao

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý ngành toà án cần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp trong TAND với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. Tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp trong TAND; Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án xây dựng Toà án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp… Tham gia xây dựng thể chế, pháp luật để kịp thời giải quyết yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số và tòa án điện tử ở nước ta. Tổ chức triển khai thi hành hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tòa án, nhất là Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên toà trực tuyến. Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản tổ chức thi hành hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Trung tâm tư liệu - thư viện

Cùng với đó, cần tăng cường công khai minh bạch và bảo đảm sự tham gia của Nhân dân đối với hoạt động của các tòa án. Tiếp tục đổi mới thủ tục tố tụng tư pháp tại tòa án nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chế định Nhân dân tham gia xét xử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số các mặt hoạt động của tòa án. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác toà án phải quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và là mục tiêu; lấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lợi ích của người dân doanh nghiệp và xã hội làm thước đo để đánh giá kết quả. Xác định đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức tòa án là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công trong thực hiện Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng toà án điện tử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Lãnh đạo Trung tâm thư viện số

Cho rằng các nền tảng số, trợ lý ảo… là công cụ hỗ trợ rất đắc lực nhưng con người vận hành hệ thống đó mới là yếu tố quyết định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Toà án tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ toà án thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi và tinh thông về nghiệp vụ, mẫu mực về đạo đức; tăng cường công tác xây dựng đảng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là quan tâm đến việc xây dựng, kiện toàn vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ. “Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động để ngành toà án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Trước những thời cơ và thách thức mới, nhiệm vụ của ngành toà án rất nặng nề, song với bề dày truyền thống, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, ngành toà án sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Tào Đức Thắng đã thực hiện nghi thức chính thức khởi động hệ thống Trung tâm Tư liệu - Thư viện, Trung tâm Giám sát và Điều hành, Phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán, Nền tảng xét xử trực tuyến TAND.

Phạm Thúy