Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022

- 18:59, 21/04/2022
Ngày 21.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (VPQH), Đảng bộ cơ quan VPQH tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy cơ quan VPQH; cấp ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở… 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu khai mạc Hội nghị
Nguồn: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ cho biết, thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy cơ quan VPQH năm 2022, Đảng bộ cơ quan tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng với chủ đề về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng Đảng. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao năng lực cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác Đảng cũng như nắm vững hơn các quy định, hướng dẫn mới và quan trọng của Đảng, thiết thực góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm đến từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày các chuyên đề: Kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trọng tâm với chủ thể là chi bộ; Phổ biến những nội dung lưu ý trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số vấn đề cơ bản về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đảng viên.

Nội dung các chuyên đề đều khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng - một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là khâu quan trọng của tổ chức thực hiện, biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh quan liêu. Muốn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức cơ sở đảng, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và các cấp ủy phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, phải có sự tham gia tích cực của đảng viên, phải kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp và phối hợp với các ban, ngành có liên quan. Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra ở tổ chức cơ sở đảng phải nắm vững nhiệm vụ, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị
Ảnh: Lâm Hiển

Nội dung các chuyên đề cũng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá, đề ra tầm nhìn, phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới. Trong đó, có rất nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn và lý luận; đối tượng, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng phong phú, phức tạp hơn, đòi hỏi vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng phải ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ mới. Để có chủ trương, quyết sách, quyết định đúng, giải pháp thực hiện tối ưu, kịp thời phát hiện sai sót, phát huy những mặt tích cực và hạn chế tiêu cực, thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng quan trọng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra nhiều nội dung mới, cần lưu ý. Trong đó, Nghị quyết tiếp tục khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện các quy định nhằm "siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng". Đồng thời đề cập rất rõ, cụ thể về phương pháp, kỹ năng, quy trình cũng như chỉ ra trọng tâm, trọng điểm khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu ra vấn đề cần: "Nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ để đề ra các chủ trương, biện pháp phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ xa, từ sớm". Nghị quyết xác định cần chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn nhằm ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của người được trao quyền - một trong những nguy cơ, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ...

Anh Phương