Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 11:56

Sáng 23.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Trị sự thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được chọn để thực hiện đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân. 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quang Khánh

Dự Đại hội còn có: Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân và toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Trị sự.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền ghi nhận, Chi bộ Ban Trị sự trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân; chỉ đạo cán bộ đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, thực hiện tốt khối lượng công việc lớn, công tác chuyên môn đi vào nề nếp, tư tưởng cán bộ đảng viên ổn định.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quang Khánh

Trên cơ sở mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới của Chi bộ, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Ban Trị sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; lãnh đạo Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Ban Trị sự và các nhiệm vụ theo chương trình hành động của Chi bộ và Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tập trung xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong điều lệ Đảng và các quy định về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Trị sự Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng trình bày Báo cáo Kiểm điểm Chi ủy Chi bộ Ban Trị sự. Ảnh: Quang Khánh

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân yêu cầu Chi bộ Ban Trị sự tiếp tục thực hiện sinh hoạt Chi bộ theo đúng quy định, điều lệ Đảng, lồng ghép nội dung sinh hoạt Chi bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, thống nhất ý chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; khuyến khích các đảng viên phát huy tinh thần tự giác, tính tiên phong, gương mẫu, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; kịp thời có biện pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên có khuyết điểm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Phó Bí thư Chi bộ Ban Trị sự Nguyễn Đăng Hải cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 với bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động. Đảng viên của Chi bộ có lập trường, kiên định, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chi bộ thường xuyên, nghiêm túc quán triệt triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tạo điều kiện cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy tinh thần dân chủ.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Các đại biểu biểu quyết. Ảnh: Quang Khánh

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Ban trị sự tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: Quang Khánh.
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -1
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: Quang Khánh

Tại Đại hội, các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2020 - 2022; tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Ban Trị sự. Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Khánh

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh Hằng, Trưởng Ban Trị sự làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đăng Hải, Trưởng Phòng Kế toán – Tài chính là Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Dương Anh Hiến là Chi ủy viên Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025 -0
Ảnh: Quang Khánh
Minh Trang