Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 04:00 - Chia sẻ

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Các nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Toàn văn các Nghị quyết đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: https://daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ