Bảo đảm công khai, minh bạch ở cơ sở

- 15:59, 01/08/2022

Sáng 1.8, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2021 tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai). Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.

Bảo đảm công khai, minh bạch ở cơ sở -0
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo xã Sài Sơn cho biết, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, là động lực mới thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, từ đó đã có tác dụng ngăn ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ trong sạch, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị.

Hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã chuyển biến tích cực, các nghị quyết của HĐND đã sát với thực tế, đời sống nhân dân được quan tâm, các ý kiến đóng góp của nhân dân được tôn trọng. UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã được nhân dân bàn bạc, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tại xã Sài Sơn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Những truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; tình làng nghĩa xóm được duy trì, tích cực phòng, chống các hiện tượng tiêu cực, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ngày càng hoàn thiện và đi vào nền nếp...

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị xã Sài Sơn và huyện Quốc Oai góp ý, kiến nghị cụ thể vào một số vấn đề thực tế trong thực hiện dân chủ tại địa phương, như bảo đảm phạm vi, hình thức công khai thông tin một cách nhanh chóng, minh bạch ở cấp xã; các vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; quy định cụ thể về việc tổ chức họp dân, tỷ lệ cử tri đại diện hộ tán thành để các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến có hiệu lực thi hành; chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ cơ sở…

Thay mặt đoàn khảo sát, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu cử tri xã Sài Sơn và huyện Quốc Oai. Bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết, các ý kiến đã giúp đoàn khảo sát đánh giá khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu để các ĐBQH tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV sắp tới. 

Phi Long