Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước

- 08:40, 12/01/2022 -
Theo dõi sát sao diễn tiến và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và Nhân dân nhận thấy các nội dung kỳ họp rất thiết thực, không chỉ mang hơi thở cuộc sống đến nghị trường mà còn mở ra triển vọng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Những đại biểu của dân đã ý thức rõ trách nhiệm chính trị, tập trung trí tuệ, thảo luận, tranh luận sôi nổi, nghiên cứu, phân tích, phòng ngừa trục lợi chính sách, cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực.

Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV diễn ra từ ngày 4 - 11.1 theo hình thức kết hợp trực tiếp tại hội trường và trực tuyến với các đoàn đại biểu ở đầu cầu các tỉnh, thành phố, nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã mang lại luồng sinh khí xuân xanh trong những ngày đầu năm 2022. Đây tiếp tục là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) phát biểu tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV từ điểm cầu Hà Tĩnh
Ảnh: Xuân Hoa

Mang "hơi thở" cuộc sống đến nghị trường

Theo quy định của pháp luật, các kỳ họp Quốc hội là hoạt động chủ yếu của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, bình thường lâu nay mỗi năm tổ chức hai kỳ họp thường lệ. Kỳ họp bất thường đầu tiên trong hoạt động của Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách càng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, Nhân dân trong và ngoài nước.

Theo dõi sát sao các phiên họp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và Nhân dân nhận thấy các nội dung kỳ họp rất thiết thực, không chỉ mang "hơi thở" cuộc sống đến nghị trường, đem lòng dân vào chương trình nghị sự mà còn mở ra triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước. Điều đó được thể hiện bằng các quyết sách về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do hậu quả của đại dịch Covid-19 gây ra; về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và một số vấn đề khác.

Việc nghiên cứu, thiết kế, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều Luật nhưng vẫn bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, có cơ sở khoa học và thực tiễn… cũng cho thấy rõ thêm sự sáng tạo trong lập pháp trước hàng loạt yêu cầu cấp bách, không cho phép kéo dài độ trễ của pháp luật trước những thách thức đầy cam go trong giai đoạn hiện nay của đất nước và thực tiễn cuộc sống.

Đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Theo dõi sát từng phát biểu, hiến kế của các đại biểu tại kỳ họp, cử tri và Nhân dân đánh giá cao không khí dân chủ ở nghị trường Quốc hội. Có ý kiến nhận xét: Quốc hội mới không còn chỗ cho kiểu làm việc “làm thêm” vì kiêm nhiệm; không có tiền lệ cứ trình dự án, dự thảo là sẽ được Quốc hội xem xét thông qua; không chấp nhận đầu tư cho những mục tiêu chưa thực sự cấp bách… Thay vào đó, những người đại biểu của Nhân dân đã ý thức rõ trách nhiệm chính trị, tập trung trí tuệ, thảo luận, tranh luận sôi nổi, nghiên cứu, phân tích, phòng ngừa trục lợi chính sách, cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực vào các dự thảo nghị quyết và dự án luật.

Lắng nghe dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát khao đổi mới và cống hiến, làm việc khẩn trương, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển bền vững của đất nước… là những yếu tố quan trọng mang đến thành công cho Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Đông đảo cử tri dõi theo và mong muốn những quyết sách thực chất, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước. Qua đó, khẳng định năng lực thể chế của Quốc hội, sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực, đúng định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã đề ra.