Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội

- 12:01, 08/04/2022
Sáng 8.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Nguyễn Thị Thúy Ngần và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và trao đổi về một số công tác chủ yếu trong tháng 3 và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4.2022 của Văn phòng Quốc hội.

Cụ thể, trong tháng 3.2022, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Phiên họp thứ Chín để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba và quyết định một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị chương trình Phiên họp thứ Mười và Mười một của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, các Vụ, đơn vị đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV. Cùng với đó, đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các vụ, đơn vị cũng đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy trình xây dựng Thông báo kết luận từng nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (áp dụng từ Phiên họp thứ Chín); tiếp tục tham mưu, phục vụ 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022…

Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị tham dự giao ban

Trong tháng 4 này, Văn phòng Quốc hội xác định nhiệm vụ, gồm: tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung phiên họp thứ Mười (dự kiến từ ngày 14-27.4) và phiên họp thứ Mười một (dự kiến từ ngày 10-13.5) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba (tháng 5-6.2022). Tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (dự kiến ngày 19.4). Tham mưu, phục vụ triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Phối hợp tham mưu, phục vụ triển khai xây dựng các nội dung, đề án và tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai 107 nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và 137 nhiệm vụ thuộc định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Phục vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Ngoài ra, tiếp tục phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội; tham mưu phục vụ các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh buổi giao ban

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Vụ, đơn vị trong tháng 3.2022. Thời gian qua, khối lượng công việc rất lớn, nhưng các vụ, đơn vị đều chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức quan trọng, trong đó trọng tâm là Kỳ họp thứ Ba và Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các Vụ, đơn vị với Lãnh đạo Quốc hội để tạo sự thông suốt, kịp thời trong công việc; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo nhiệm vụ phân công, cùng các Vụ, đơn vị có liên quan cần chủ động đôn đốc triển khai nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm tiến độ, chất lượng và nội dung công việc.

T. Thành