Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp Ban Thư ký Quốc hội, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba

- 16:59, 15/04/2022
Sáng 15.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp Ban Thư ký Quốc hội, đánh giá hoạt động của Ban trong thời gian vừa qua, xem xét một số nhiệm vụ trong quý II.2022; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV.

Tham dự có: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; các thành viên Ban Thư ký Quốc hội cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội (VPQH).

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường nêu rõ, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV là kỳ họp quan trọng với nhiều nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, việc xây dựng chương trình làm việc của kỳ họp phải được tính toán chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ về thời gian, khoa học và hợp lý. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH yêu cầu cần tập huấn đội ngũ thư ký để nâng cao hiệu quả trong việc tổng hợp ý kiến của đại biểu ở thảo luận tổ và hội trường, tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình, góp phần bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội rất quan tâm. Nhấn mạnh điều này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị Ban Thư ký Quốc hội cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổng hợp - biên tập cho các thành viên, phối hợp với các Vụ, đơn vị trong VPQH tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo về hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội, thời gian qua, các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký đều được triển khai, tiến hành hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Trong đó, Ban Thư ký và thành viên Ban Thư ký Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Tổng Thư ký Quốc hội nhiều công việc quan trọng, như: tham mưu 4 dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội và dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 12 chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chương trình Hội nghị, cuộc họp khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; 2 chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; chuẩn bị 2 chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Ban Thư ký Quốc hội cũng tham mưu về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, trong đó có tham mưu, đề xuất các cơ quan soạn thảo phối hợp giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ; tham mưu về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có quy trình xây dựng và phát hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng 3 dự thảo Nghị quyết về các nội dung do Quốc hội giao; các Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai và Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV…

Công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Ba sắp tới đã và đang được các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các nội dung của kỳ họp cơ bản đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; các cơ quan hữu quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu để gửi đến các đại biểu Quốc hội theo quy định. Những nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri... sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5 tới để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba. Do thời gian từ khi kết thúc Phiên họp thứ Mười của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến khi khai mạc Kỳ họp thứ Ba còn rất ít, nên đòi hỏi các vụ, đơn vị, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội chủ động tham mưu, báo cáo Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và lãnh đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu phục vụ Kỳ họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Thư ký Quốc hội thảo luận, nêu nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Ba, như: tăng cường tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng công chức chuyên trách ghi văn bản; xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh việc tổ chức ghi âm, gỡ băng thông qua phần mềm nhận diện giọng nói ngay tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội để hỗ trợ công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo chí, truyền thông tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội…

Kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Thư ký Quốc hội; đề nghị Thường trực Ban Thư ký Quốc hội xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm xây dựng dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp phù hợp, khoa học; hướng dẫn cụ thể việc cung cấp tài liệu tới các đại biểu Quốc hội; tập huấn, bồi dưỡng nhân sự để bảo đảm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phục vụ Kỳ họp; chuẩn bị nội dung họp giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí trước Kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị Ban Thư ký Quốc hội tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm công tác, bảo đảm tham mưu, phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV diễn ra thành công tốt đẹp.

Hồ Long