Thường trực Ủy ban Xã hội xem xét chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 02/12/2021, 17:44
Chiều 2.12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Thường trực Ủy ban Xã hội đã xem xét báo cáo của Bộ Y tế về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại phiên họp về các nội dung thuộc lĩnh vực y tế sẽ được trình trong dự thảo Nghị quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 (dự thảo Nghị quyết), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, về nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã huy động lực lượng nhân lực tham gia xét nghiệm trên diện rộng, tăng cường các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, gồm: các bác sỹ không chỉ ở chuyên ngành hồi sức, nội, truyền nhiễm mà ở tất cả các chuyên ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Trong đó, có nhiều trường hợp thực hiện các nhiệm vụ không phù hợp, thậm chí còn trái với phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề; học sinh, sinh viên chuyên ngành y là đối tượng chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng Covid-19, chăm sóc người bệnh Covid-19... Tuy nhiên, các hoạt động nêu trên chưa phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. Do đó, để giải quyết thực tiễn, Bộ Y tế kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Bộ Y tế và các địa phương được điều động, sử dụng nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà không phụ thuộc vào phạm vi hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Về thuốc và nguyên liệu làm thuốc, tiếp thu ý kiến của Tiểu ban Y tế thuộc Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế đã bổ sung số liệu để chứng minh việc chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu; cấp giấy đăng ký lưu hành, gia hạn số đăng ký lưu hành; sử dụng thuốc sản xuất trong nước thuộc lô thuốc được sản xuất để phục vụ cấp số đăng ký lưu hành trong phòng, chống dịch Covid-19 trong báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết.

Đối với chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, tiếp thu ý kiến của Tiểu ban Y tế, Bộ đã chỉnh lý quy định tại Điều 7 của dự thảo Nghị quyết Về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng quy định về nguyên tắc chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và giao Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trình bày báo cáo

Thảo luận tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng cần thiết phải có một Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo nội dung bao quát, không chỉ lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu rõ, cần có nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về các biện pháp phòng dịch, làm tốt khâu phòng dịch sẽ giảm tải áp lực rất lớn trong công tác chữa trị; cần nâng cao trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sự vào cuộc của tất cả các bên trong công tác phòng dịch.

Cho rằng việc khám chữa bệnh từ xa có vai trò quan trọng, nhất là vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số đại biểu đề nghị cần có quy định để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện thí điểm; Bộ Y tế cần khẩn trương có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện thí điểm khám chữa bệnh từ xa.

Đối với vấn đề nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ việc nếu có sự cố y khoa xảy ra với các nhân lực này thì sẽ xử lý ra sao? Nhiều trường hợp tham gia thực hiện công việc bị lây nhiễm hoặc hi sinh thì chế độ sẽ như thế nào?

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần chú ý tới quản lý danh mục thuốc y học cổ truyền bởi thời gian qua đã xuất hiện tràn lan những loại thuốc không rõ ràng chức năng cũng như tác dụng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã báo cáo về tiến độ xây dựng và trình Quốc hội các dự án luật năm 2022 gồm: Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Hồ Long