Thẩm tra sơ bộ việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam – Hàn Quốc

- 18:06, 24/09/2021
Chiều 24.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đã họp phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc.

Tham dự phiên họp còn có đại diện các Ủy ban Xã hội, Pháp luật, Tài chính - Ngân sách và đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại giao; Tư pháp; Tài chính và lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Trình bày Tờ trình về việc ký hiệp định, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong bối cảnh hội nhập và xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế, người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng lên, từ đó, đòi hỏi cần có các chính sách bảo đảm cho người lao động được tiếp cận và thụ hưởng quyền an sinh xã hội, tạo sự bình đẳng về cơ hội cho không chỉ người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam mà còn đối với người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài.

Theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc, việc bổ sung quy định áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi làm việc tại nước ngoài.

Tuy nhiên, với quy định áp dụng bảo hiểm xã hội nêu trên cũng phát sinh nghĩa vụ đóng song trùng bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam khi đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ vừa phải đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, vừa phải đóng bảo hiểm xã hội ở Hàn Quốc và cũng tương tự với người lao động Hàn Quốc khi làm việc tại Việt Nam. Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia giải quyết vấn đề này bằng thỏa thuận thông qua các hiệp định song phương hoặc đa phương về bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh buổi họp

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, lao động, xã hội, giao lưu nhân dân. Cùng với đó, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và số lượng lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng. Để bảo đảm tuân thủ pháp luật của nước người lao động đến làm việc, tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội, đồng thời, tối ưu hóa quyền lợi của người lao động là công dân hai nước, từ năm 2015 đến nay, Chính phủ hai bên đã trao đổi, đàm phán và về cơ bản đã thống nhất nội dung dự thảo hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa hai nước. Việc tiến tới ký kết hiệp định là ghi nhận kết quả quá trình đàm phán giữa Chính phủ hai nước; đồng thời, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục mở rộng đàm phán hiệp định về bảo hiểm xã hội với các nước khác trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận sự cần thiết ký kết hiệp định, phạm vi, đối tượng áp dụng của hiệp định…

Thanh Chi