Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND

- 18:15, 06/03/2022 - Duy Thông
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THỊ THANH tại hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THỊ THANH phát biểu tại hội nghị

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng,

Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, hôm nay Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp tỉnh”. Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã về dự Hội nghị; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động của đời sống xã hội nói chung và của HĐND các cấp nói riêng, nhưng qua thực tiễn hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, HĐND cấp tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. HĐND nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động. Thường trực HĐND cấp tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa hoạt động và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác. Hoạt động các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND chủ động, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, thắng thắn thừa nhận trong hoạt động của HĐND cấp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng gửi tài liệu chậm đã ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra; việc thực hiện cam kết sau chất vấn và kết luận sau giám sát của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng chưa sâu.


Các đại biểu dự Hội nghị

Do vậy, trong khuôn khổ Hội nghị này, Ban Công tác đại biểu và Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất trên cơ sở chủ đề được chọn, để các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận vào ba nội dung chính: (1) Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp Thường trực HĐND cấp tỉnh về các vấn đề giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; (2) Việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND; (3) Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND.

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, đặc biệt là việc thực hiện thẩm quyền giữa hai kỳ họp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những nút “thắt”, điểm “nghẽn” cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ ba nội dung chính đó, Chủ tọa Hội nghị đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung những nội dung trọng tâm sau để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND cấp tỉnh.

Một là, đối với hoạt động của HĐND

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Đây là nội dung rộng, bao trùm tất cả lĩnh vực hoạt động của HĐND, từ việc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND; xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động đến tiếp tục đổi mới phương thức và tổ chức thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Từ thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động, các đồng chí chia sẻ làm rõ những hạn chế, bất cập, những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, đột phá và đề xuất các giải pháp bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND, phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Hai là, đối với hoạt động của Thường trực HĐND

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong phối hợp với UBND chuẩn bị kỳ họp của HĐND; đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; xem xét kết quả giám sát của các Ban của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân… đặc biệt là việc thực hiện thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những nút “thắt”, điểm “nghẽn” cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba là, đối với hoạt động của các Ban HĐND

Đề nghị các đại biểu trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Ban HĐND trong tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp, nhất là thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách và giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách.

Bốn là, những yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và Ban của HĐND

Trong Hội nghị này có sự tham gia của các địa phương đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và các chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội. Mặc dù thời gian thực hiện chưa nhiều nhưng rất mong muốn được lắng nghe những thuận lợi, hạn chế, trong đó có những vướng mắc về thể chế để Ban Tổ chức Hội nghị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ.

Ngoài những nội dung gợi ý nêu trên, các đại biểu có thể nêu những hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực trình độ của đại biểu HĐND. Trong Hội nghị này có sự tham gia của các địa phương đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và các chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội. Mặc dù thời gian thực hiện chưa nhiều nhưng đây là Hội nghị khu vực đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ nên rất mong muốn được lắng nghe những thuận lợi, hạn chế, trong đó có những vướng mắc về thể chế để Ban Tổ chức Hội nghị tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ, giúp cho địa phương phát triển hơn nữa.


Các đại biểu dự Hội nghị

Kính thưa các vị đại biểu!

Nội dung tham luận của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã được Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng và Ban Công tác đại biểu tập hợp, in gửi tới các quý vị đại biểu để nghiên cứu.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi sâu phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề hiện nay còn vướng mắc, còn hạn chế, có thể trong báo cáo tham luận chưa đề cập, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Để bảo đảm thời gian và có nhiều lượt đại biểu được phát biểu, đề nghị mỗi đại biểu phát biểu không quá 7 phút.

Bằng thực tiễn hoạt động của HĐND ở mỗi khu vực, mỗi địa phương, tôi tin tưởng rằng Hội nghị sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể các vị khách quý,

Đây là Hội nghị đầu tiên nhiệm kỳ 2021- 2026 của khu vực cũng như trên toàn quốc, với sự tham dự và trực tiếp chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại diện lãnh đạo của một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các đại biểu của Thường trực HĐND 12 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên cùng với sự tham dự của Thường trực HĐND thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Cần Thơ. Ban Tổ chức Hội nghị mong rằng đây sẽ là dịp để HĐND các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực đánh giá lại những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Bằng thực tiễn hoạt động của HĐND ở mỗi khu vực, mỗi địa phương, tôi tin tưởng rằng Hội nghị sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Duy Thông