Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

- Thứ Sáu, 02/04/2021, 15:43
Chiều 2.4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với tỷ lệ 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia tán thành.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu
Ảnh: Trí Dũng 

Theo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 850 ngày 2.3.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu ngày 2.4.2021, quyết định:

Điều 1, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị quyết này được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 2.4.2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành trọng trách được Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao cho. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng với trách nhiệm cao cả trước Đảng, Quốc hội và Nhân dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc chức vụ Chủ tịch Nước.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước và tiến hành thảo luận tại Đoàn về nội dung này.

Thanh Chi