Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất Hội đồng Dân tộc

- Thứ Tư, 21/07/2021, 20:05 - Chia sẻ
Chiều 21.7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự.
	Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì phiên họp. 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ Khóa XIV, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ Khóa XV. Trong đó, trọng tâm Khóa XV, Hội đồng Dân tộc sẽ chủ trì, thực hiện thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các chính sách, pháp luật theo quy định tại Điều 68a, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời kiến nghị, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với điều kiện, tình hình mới; nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động tham mưu, đề xuất để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội…

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, được Quốc hội tín nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Khóa XV. Chúc mừng đồng chí Hà Ngọc Chiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Khóa XIV. Bày tỏ vui mừng và tin tưởng với danh sách các thành viên được kiện toàn của Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, năng lực, trình độ của các thành viên Hội đồng Dân tộc ngày càng được nâng cao, đặc biệt Khóa XV có 2 dân tộc rất ít người là dân tộc Lự và Brâu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Hội đồng Dân tộc
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Hội đồng Dân tộc

Bước sang nhiệm kỳ Khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc quan tâm một số nội dung như, đối với các dự thảo chương trình hoạt động toàn khóa, giám sát, khảo sát; Nghị quyết, kế hoạch, đề cương giám sát “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020” cần được tập thể Hội đồng Dân tộc trao đổi, thảo luận, thống nhất trên cơ sở trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cách làm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, song vẫn đáp ứng được hiệu quả, tiến độ, chất lượng. Các nội dung xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, các nhiệm vụ trọng tâm khác cần có kế hoạch cụ thể, rõ về nội dung, rõ về tiến độ triển khai. Trong đó, ưu tiên việc lựa chọn những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt quan tâm, trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần có cách làm phù hợp, không làm khó cho địa phương, cơ sở - đối tượng được giám sát, khảo sát…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc phải là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Hội đồng Dân tộc Khóa XV sẽ kế thừa và phát huy thành quả của Khóa XIV; cam kết sẽ luôn phát huy vai trò là khối đoàn kết, bởi lẽ Hội đồng Dân tộc là đại diện cho các dân tộc thiểu số của Việt Nam, phải thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ, đó là “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, nhất là trong bối cảnh dịch Covid -19 tác động nặng nề trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, tạo điều kiện để các chính sách của Đảng, Nhà nước phát huy một cách toàn diện, đầy đủ, sát thực với từng đối tượng thụ hưởng. 

Hội đồng Dân tộc Khóa XV gồm 45 thành viên là đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố, đại diện cho 24 dân tộc. Thường trực Hội đồng Dân tộc gồm 10 đồng chí (Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực và 1 Ủy viên chuyên trách). Trong đó, danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gồm: ông Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên), bà Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), bà Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu), ông Quàng Văn Hương (Sơn La), bà Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi). Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc gồm ông Lưu Văn Đức (Đắk Lắk), bà Leo Thị Lịch (Bắc Giang), ông Bế Trung Anh (Trà Vinh). Danh sách Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc gồm ông Lê Nhật Thành (TP Hà Nội). Đặc biệt, nhiệm kỳ này có 4 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương (3 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết) tham gia thành viên Hội đồng Dân tộc.

Hoàng Ngọc