Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội tại Đà Nẵng

- 17:18, 14/05/2022

Ngày 14.5, tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Diễn ra trong hai ngày, 13-14.5, tại Phiên họp lần này, Ủy ban Xã hội tiến hành thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xem xét các nội dung về lĩnh vực lao động - thương binh, xã hội, y tế và một số hoạt động quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội tại Đà Nẵng -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại Kỳ họp thứ Ba tới, công việc của Ủy ban Xã hội tương đối nhiều, trong đó có nhiều việc khó, nhạy cảm. Trong số 11 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, có đến 3 dự án Luật thuộc trách nhiệm của Ủy ban Xã hội. Để chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Thường trực và các thành viên Ủy ban Xã hội quan tâm đến một số nội dung trọng tâm của các dự án Luật.

Với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu thể chế đầy đủ các đường lối, chính sách được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Hiến pháp và các đạo luật có liên quan, các báo cáo tổng kết, nghiên cứu, kết quả giám sát, khảo sát để bảo đảm xây dựng Luật trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng thời kế thừa có chọn lọc các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành đang được thực hiện ổn định và phát huy hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, dự thảo Luật sửa đổi lần này cần giải quyết được các vấn đề bất cập hiện nay, như tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, lạm dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật cao, thiếu kiểm soát trong tự chủ đối với cơ sở y tế; cần có cơ chế để phát huy vai trò và hiệu quả của y tế tuyến cơ sở và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ở cả cán bộ y tế và cơ sở khám chữa bệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội tại Đà Nẵng -0
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp

Đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, việc sửa đổi phải bảo đảm thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Đảng về xây dựng gia đình trong tình hình mới, tiếp tục bám sát phương pháp tiếp cận quyền con người, bảo đảm quyền con người. Làm rõ những hạn chế thuộc quy định của Luật hay do tổ chức thực hiện để sửa đổi cho trúng, cho đúng; rà soát kỹ hơn 3 nhóm nội dung chính sửa đổi, bảo đảm phải tiến bộ hơn các quy định hiện hành. Dự thảo Luật cũng cần tập trung vào các vấn đề, như phạm vi sửa đổi, các hành vi bạo lực để bảo đảm bao quát các trường hợp bạo lực trong gia đình phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; nghiên cứu quy định cụ thể về xã hội hóa trong phòng, chống bạo lực gia đình để thu hút, tăng cường nguồn lực thực hiện công tác này. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ chế phối hợp liên ngành bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. “Dự thảo Luật phải bảo đảm tính khả thi cao của các quy định, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội tiếp tục chủ trì tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ bảy. Trong đó lưu ý các vấn đề về xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; khen thưởng thành tích kháng chiến; thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhóm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc tặng kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội tại Đà Nẵng -0
Toàn cảnh Phiên họp

 Đánh giá cao việc Ủy ban đã chọn các chuyên đề giám sát của năm 2022 rất thiết thực (giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội và việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội thuộc lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng, tại Phiên họp thứ 6 này, Ủy ban sẽ thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kèm theo Kế hoạch giám sát được xây dựng kỹ lưỡng, cụ thể; lựa chọn địa bàn và đối tượng giám sát đúng và trúng; huy động sức mạnh tập thể và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia để phát hiện vấn đề và đưa ra kiến nghị xác đáng đến các cơ quan, tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội tại Đà Nẵng -0
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu

“Đề nghị Thường trực Ủy ban huy động các thành viên Ủy ban phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nơi đại biểu ứng cử thực hiện giám sát về các nội dung này. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Ủy ban nghiên cứu, lựa chọn để tổ chức 1-2 phiên giải trình về những vấn đề người dân quan tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội để làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan cũng như tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chính sách xã hội”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Anh Phương