Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực 3

- 12:59, 16/01/2022
Sáng 16.1, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực 3. Tiếp và làm việc với đoàn, có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Kiểm toán Nhà nước khu vực 3.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải về tình hình, kết quả công tác của kiểm toán nhà nước khu vực 3 thời gian qua. Theo đó, trong năm 2021, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán 5/6 cuộc kiểm toán được giao từ đầu năm (điều chỉnh giảm 1 cuộc kiểm toán do dịch Covid-19). Kiến nghị xử lý tài chính 3.093 tỷ đồng (trong đó tăng thu 220 tỷ đồng, giảm chi 806 tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ 506 tỷ đồng, hoạt động khác hơn 1.560 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh nhiều văn bản quản lý điều hành thu, chi Ngân sách Nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục nhiều tồn tại, yếu kém, bất cập trong quản lý ngân sách nhà nước... Qua đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Trong năm 2022, theo Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng, đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức của công chức, kiểm toán viên... Đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, xây dựng phương án tổ chức kế hoạch kiểm toán khoa học, đổi mới nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương các thành tích, nỗ lực mà Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Địa bàn của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) là các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, rất năng động và đang có quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, toàn diện. Đây vừa là thuận lợi cũng vừa là thách thức cho công tác kiểm toán.

Vì vậy Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 cần nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công tác, tạo điều kiện phát huy các đặc thù của miền Trung năng động, nâng cao chất lượng bộ máy và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành Kiểm toán cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có chiến lược kiểm toán; định hình phát triển Kiểm toán Nhà nước với các phương hướng, mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Kiểm toán phải là công cụ hữu ích, quan trọng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc với Vụ Công tác miền Trung – Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng trong sáng 16.1. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Cũng trong sáng 16.1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đi thăm, làm việc với Vụ Công tác miền Trung – Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tình hình công tác thời gian qua của các cán bộ, nhân viên tại Vụ Công tác miền Trung – Tây Nguyên và chỉ đạo các cán bộ, nhân viên Vụ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, không ngừng đổi mới, trau dồi các kỹ năng, kiến thức để hoàn thành xuất sắc hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV