Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

- Thứ Sáu, 14/01/2022, 00:04
Chiều 13.1, tại Hà Nội, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm và chúc tết gia đình nguyên: Trưởng ban Thường trực Quốc hội ( nay là Chủ tịch Quốc hội) Bùi Bằng Đoàn; Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá VIII , IX Phùng Văn Tửu; Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá II,V,VI,VII Xuân Thuỷ; Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá VII Nghiêm Xuân Yêm; Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá VII Phan Anh; Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XI Trương Quang Được; thăm và chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XI Nguyễn Văn Yểu.
Cùng đi có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần…

Tới thăm và chúc tết Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XI Nguyễn Văn Yểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội để hoạt động của Quốc hội ngày càng tốt hơn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm và chúc tết gia đình  nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XI Nguyễn Văn Yểu

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của nguyên Lãnh đạo Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, gia đình các nguyên Lãnh đạo Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Khoá XV nguyện noi theo tấm gương của các nguyên lãnh đạo Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu, mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của cử tri và Nhân dân.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm và chúc tết gia đình cố Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá II,V,VI,VII Xuân Thuỷ
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm và chúc tết gia đình cố Phó Chủ tịch Quốc hội Khoá XI Trương Quang Được

Phát huy truyền thống của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Quốc hội Khoá XV đã có nhiều đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ban hành nhiều chính sách để chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, gia đình các nguyên lãnh đạo Quốc hội tiếp tục sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Thành Trung