Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

- Thứ Bảy, 13/11/2021, 12:48
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.