Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

- Thứ Sáu, 02/04/2021, 09:45
Sáng 2.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội tham qua biểu quyết tán thành.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 02 ngày 1.4.2021 của Chủ tịch Nước, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu ngày 2.4.2021, quyết định:

Điều 1, miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 2.4.2021.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Nước đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 5.4, Chủ tịch Nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Chiều 5.4, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thanh Chi