Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

- Thứ Ba, 27/04/2021, 19:55 - Chia sẻ
Chiều 27.4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình...

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nêu rõ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Trong đó, có 203 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, 665 người ứng cử do địa phương giới thiệu, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu

Về cơ cấu cụ thể, ông Bùi Văn Cường cho biết, người ứng cử là phụ nữ có 393 người, đạt tỷ lệ 45,28%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 185 người, đạt tỷ lệ 21,31%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 74 người, đạt tỷ lệ 8,53%.

Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học có 564 người, đạt tỷ lệ 64,98%; người ứng cử có trình độ đại học là 294 người, đạt tỷ lệ 33,87%; người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, tỷ lệ 1,15%. Về trình độ lý luận chính trị, cử nhân có 55 người, đạt tỷ lệ 6,34%; cao cấp là 587 người, đạt tỷ lệ 67,63%; trung cấp là 111 người, đạt tỷ lệ 12,79%; sơ cấp là 35 người, tỷ lệ 4,03%; có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỷ lệ 9,22%.

Hầu hết người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học. Người ứng cử là đại biểu Quốc hội Khóa XIV tái cử là 205 người, tỷ lệ 23,62%. Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 224 người, tỷ lệ 25,81%. Độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi, trong đó người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Trong số người ứng cử ở Trung ương, các cơ quan Đảng có 11 người, tỷ lệ 5,42%; cơ quan Chủ tịch Nước và các cơ quan tư pháp là 5 người, tỷ lệ 2,46%; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 129 người, tỷ lệ 63,55%. Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) có 15 người, tỷ lệ 7,39%; Kiểm toán Nhà nước có 1 người, tỷ lệ 0,49%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 28 người, tỷ lệ 13,79%. Trong lực lượng vũ trang, khối quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) là 12 người, tỷ lệ 5,91%; công an là 2 người, tỷ lệ 0,99%. 

Trong số 665 người ứng cử ở địa phương: người ứng cử là phụ nữ có 348 người, tỷ lệ 52,33%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 163 người, tỉ lệ 24,51%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 70 người, tỷ lệ 10,53%. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ở địa phương có 98,5% tổng số người có trình độ đại học và trên đại học; 1,5% tổng số người ứng cử có trình độ dưới đại học.

Tại buổi họp báo, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trả lời câu hỏi của phóng viên về: triển khai bầu cử trong điều kiện xảy ra dịch bệnh Covid-19; nguyên tắc phân bổ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về các địa phương ứng cử; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện với người ứng cử để không lọt trường hợp có hai quốc tịch, không đáp ứng tiêu chuẩn; bảo đảm an ninh – trật tư, an toàn xã hội cho ngày bầu cử  23.5; hai trường hợp do Trung ương giới thiệu nhưng không có trong danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV...

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là nội dung quan trọng vì mục tiêu cuối cùng của cuộc bầu cử là lựa chọn đại diện ưu tú cho cử tri, người dân cả nước tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương và Trung ương. Do vậy, ngay từ đầu triển khai giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan chức năng đã tham mưu Bộ Chính trị xây dựng Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai. Tại Đề án này đã quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện với đại biểu Quốc hội, cũng như với đại biểu Quốc hội chuyên trách. Bà Nguyễn Thị Thanh cũng nêu rõ, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tham mưu Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện những công tác chuẩn bị bầu cử bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các quy định pháp luật liên quan.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, chính xác các thông tin về ứng cử viên, thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử và đặc biệt là hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri cả nước nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại diện đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương, địa phương.

P.Thủy