Công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

- Thứ Sáu, 29/10/2021, 16:03
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa có văn bản số 347/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết số 06/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2).

Trong Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Đồng thời, điều chỉnh tên gọi của dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai theo quy trình tại một kỳ họp).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo Nghị quyết nêu trên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Nguyễn Vũ