Công bố 3 Nghị quyết của Quốc hội

- 22:10, 30/07/2021
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 71/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Quốc hội.

Các Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 26/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 28/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Toàn văn các Nghị quyết được đăng tải trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ