Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Có phình bộ máy và tăng chi ngân sách?

- Thứ Sáu, 11/09/2020, 11:41 - Chia sẻ
Sáng 11.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ điều hành Phiên họp

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và tương xứng hơn

Trình bày Tờ trình dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (dự án Luật), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, cần thiết xây dựng Luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ngoài ra, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án luật

Dự thảo Luật gồm 5 Chương, 35 Điều. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách địa phương hỗ trợ, cân đối kết hợp với huy động nguồn lực trong nhân dân, bao gồm: Được hỗ trợ hàng tháng theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; được bảo đảm các điều kiện để hoạt động như: Bố trí địa điểm, nơi làm việc, bảo đảm cơ sở vật chất, trang phục; được giải quyết chế độ khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh. 

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là sau khi Bộ Công an triển khai thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị và theo quy định của Luật Công an nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẳng định, về cơ bản các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan; tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra 

Tinh gọn hay lại phình thêm?

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nêu rõ, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cho rằng, Chính phủ đã đánh giá tương đối đầy đủ tác động tích cực, tiêu cực của các chính sách dự kiến điều chỉnh trong dự thảo Luật nhưng việc xây dựng Luật này phải đáp ứng mục tiêu vừa bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, vừa giảm biên chế và giảm chi ngân sách. Do đó, các ý kiến này đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá cụ thể hơn về dự kiến tổng số người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi thành lập; nguồn kinh phí cần thiết để đảm bảo cho lực lượng này hoạt động (như nơi làm việc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ...), làm căn cứ trình Quốc hội cho ý kiến.

Về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại mục 2, Chương III và bồi dưỡng, hỗ trợ; giải quyết một số trường hợp khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại mục 3, Chương III, Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt nêu rõ, cơ bản nhất trí với các quy định về bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng này như dự thảo Luật; đồng thời đề nghị quy định chi trả phụ cấp hàng tháng hoặc hàng quý đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ ANTT để tương xứng với trách nhiệm. Tuy nhiên, có ý kiến lưu ý, quy định về điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể làm phát sinh chi phí, ngân sách nhà nước, nhất là các quy định về bố trí nơi làm việc, phương tiện hoạt động, thanh toán công tác phí, hỗ trợ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chỉ rõ, về mặt nhân sự, khi triển khai dự án Luật này thì sẽ tăng thêm khoảng 650 nghìn người. Hiện nay ở các đội dân phòng, tổ bảo vệ dân phố cũng như lực lượng công an xã bán chuyên trách lên đến khoảng 1,5 triệu người theo báo cáo của Bộ Công an sau khi tinh giảm. Những điều kiện đảm bảo chế độ bồi dưỡng và những quy định khác như chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện như được quy định trong dự thảo Luật sẽ “làm tăng nguồn chi ngân sách rất lớn so với hiện nay, nhất là với địa bàn nông thôn”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật lưu ý.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Việc quy định bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự là cần thiết. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, những quy định trong dự thảo Luật như bồi dưỡng, huấn luyện, mua sắm, hỗ trợ đóng bảo hiểm cơ bản “đều xuất phát từ quy định đối với lực lượng công an bán chuyên trách trước đây”. Liệu “việc thay quy định phụ cấp hàng tháng thành hỗ trợ hàng tháng thì có tăng chi ngân sách hay không”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần làm rõ vấn đề này.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hồ Long