Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

- 12:36, 11/07/2020
Sáng 11.7, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Long An chủ trì tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 6 và khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 với chủ đề “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh”. Đây là lần đầu tiên, Thường trực HĐND các tỉnh của hai khu vực này tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm chung.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội và đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố hai khu vực...

Đổi mới công tác tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND khu vực

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nhấn mạnh, Hội nghị lần này có sự tham gia của hai khu vực, tạo diễn đàn có số lượng địa phương tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Đây là sự đổi mới công tác tổ chức các Hội nghị Thường trực HĐND khu vực trong nhiệm kỳ này bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tăng cường sự học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các Khu vực. Hội nghị cũng là dịp để đánh giá tình hình thực tế sau 5 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương cùng nhiều văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động của HĐND.

Qua các Hội nghị Thường trực HĐND khu vực trước đây và thực tế theo dõi, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn, giám sát HĐND thời gian qua, Trưởng Ban Công tác đại biểu đánh giá, kết quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế trong công tác tổ chức kỳ họp HĐND như: thời gian gửi tài liệu kỳ họp của các cơ quan soạn thảo chưa kịp thời; trong hoạt động giám sát còn có tình trạng đơn vị chịu sự giám sát chưa nghiêm túc thực hiện các yêu cầu giám sát của chủ thể giám sát, việc thực hiện kết luận sau giám sát còn chậm, chưa chủ động báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND...

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tới dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của các Ban HĐND, bộ máy tham mưu giúp việc của HĐND vừa được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc: thực hiện hai chức năng quan trọng của HĐND địa phương là giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; kinh nghiệm lựa chọn vấn đề chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND, giá trị pháp lý của kết luận phiên giải trình, công tác thông tin tuyên truyền; kinh nghiệm trong việc lắng nghe, tổng hợp các kiến nghị của cử tri đề xác định đúng tính “chính đáng” của kiến nghị, của đơn thư khiếu nại tố cáo, xác định đúng thẩm quyền giải quyết để làm tiền đề cho hoạt động thẩm tra và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; kinh nghiệm trong việc mở rộng các hình thức tiếp xúc, đối tượng tiếp xúc, mở các chuyên mục, diễn đàn trên đài phát thanh, truyền hình của địa phương để nắm bắt kịp thời và tối đa các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kinh nghiệm hoạt động của HĐND trong thời kỳ bị tác động bởi tình hình của dịch bệnh Covid – 19...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu cũng chia sẻ, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND, đánh giá các ưu điểm, hạn chế từ thực tiễn tại địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 545/2007/UBTVQH ngày 12.12.2007 về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các cơ quan Trung ương có cơ sở tham khảo, nghiên cứu việc kế thừa, sửa đổi và ban hành các quy định về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng giải quyết những vấn đề trong tổng thể vùng, liên kết vùng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc lần đầu tiên Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố hai khu vực tổ chức Hội nghị chung cũng như việc tổ chức Tọa đàm trong khuôn khổ Hội nghị để có thêm nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, đề xuất được nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và ghi nhận ý kiến của các đại biểu, đồng thời giao Ban Công tác đại biểu tổng hợp đầy đủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Qua theo dõi hoạt động của HĐND và phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, HĐND các tỉnh, thành phố trong hai khu vực đã hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là việc đổi mới các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên thảo luận, chất vấn, giám sát... Các hoạt động đối ngoại, cũng như việc trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp ngày càng được quan tâm. Tại các Kỳ họp, Quốc hội đều mời Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tham dự, dự khán các phiên họp quan trọng về kinh tế - xã hội, thảo luận các dự án luật, chất vấn và trả lời chất vấn... để theo dõi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đều được quan tâm, xử lý kịp thời. Vừa qua, Thường trực HĐND các tỉnh cũng đã áp dụng nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội vào hoạt động của HĐND như: việc chất vấn hỏi 1 phút trả lời 3 phút; cách thức thảo luận, tranh luận; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phục vụ tài liệu kỳ họp HĐND và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri....

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2020 với một số thay đổi trong các quy định liên quan đến hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các địa phương nghiên cứu, thực hiện tốt các quy định mới này.

Cùng với đó, cần tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và mỗi đại biểu HĐND các cấp. Các Ban của HĐND phải chú trọng hơn nữa về chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện để giúp các đại biểu có cơ sở quan trọng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban của HĐND cần thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện những vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý.

Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp cần tiếp tục đổi mới theo hướng tạo điều kiện để đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn về nội dung các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, định hướng xem xét những vấn đề còn những ý kiến khác nhau; dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, tranh luận và chất vấn, trả lời chất vấn...

Trong hoạt động giám sát chuyên đề, giải trình, HĐND cần tập trung vào những lĩnh vực bức xúc đang được cử tri quan tâm và phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị giám sát không được thực hiện.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân và cử tri thấu hiểu, đồng hành với Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các địa phương bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để chuẩn bị Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và chủ động chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND cần thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế của các địa phương trong năm 2020, góp phần vào việc thực hiện thành công Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của cả nước.

Về liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhắc lại Hội nghị đầu tiên của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức tại Bến Tre cách đây gần 4 năm (tháng 10.2016), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau Hội nghị này, nhiều cơ chế, chính sách đã được sửa đổi, nhiều giải pháp đã được thực hiện, góp phần tạo sự liên kết trong phát triển kinh tế của Vùng thời gian vừa qua. Với việc tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND kết hợp của 2 khu vực miền Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đại biểu tiếp tục quan tâm đến nội dung này, cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong tổng thể vùng, mang tính liên kết vùng như: việc ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển cơ sở hạ tầng… để đưa khu vực phía Nam phát triển bền vững hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chứng kiến lễ trao cờ đăng cai hội nghị từ tỉnh Long An cho các tỉnh Bình Dương và An Giang

+ Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Long An cũng đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 7 và đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 9 cho Thường trực HĐND tỉnh An Giang và Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương.

Phạm Thúy