Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

- Thứ Sáu, 14/01/2022, 17:53
Chiều 14.1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình hoạt động năm 2022 và đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan của tỉnh trong năm 2021.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

	Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường dự hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống cho biết, trong năm 2021, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Trong hoạt động lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để lấy ý kiến góp ý đối với 8 dự án luật thông qua và cho ý kiến về 42 dự thảo Nghị quyết với nhiều hình thức khác nhau. Các nội dung góp ý đều được Đoàn tổng hợp đầy đủ, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội để xem xét tiếp thu tổng hợp.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn đã tham gia thực hiện tốt 6 cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để thực hiện giám sát trên địa bàn tỉnh; ban hành các quyết định, kế hoạch giám sát trong năm 2022 để tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật tại địa phương.

Trong năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 318 đơn của công dân và đã xử lý kịp thời. Công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân của cơ quan thẩm quyền được duy trì, thông qua việc tổng hợp, rà soát báo cáo định kỳ hàng tháng, quý để đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp ở địa phương và Trung ương, qua đó nâng tỷ lệ giải quyết đơn của các cơ quan thẩm quyền ngày càng tăng cao.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Về tiếp xúc cử tri, do tình hình dịch bệnh Covid - 19, nên Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức gặp mặt giữa các ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Nai với lãnh đạo các cấp trong tỉnh để thông tin, trao đổi kết quả hoạt động của Đoàn. Tổ chức ghi hình báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV để cử tri trong tỉnh theo dõi trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các cơ quan báo đài địa phương ghi nhận ý kiến của cử tri và tổng hợp theo quy định; tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời để tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trong năm 2022.

Về công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan, hội nghị thống nhất cần nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu quả công tác phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc chuẩn bị các nội dung và điều kiện đảm bảo tổ chức đánh giá 6 tháng, hàng năm việc thực hiện quy chế; đồng thời, nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh quy chế phù hợp với điều kiện công tác hiện nay của từng cơ quan.

Hải Lam