Các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ

- Thứ Hai, 18/10/2021, 11:52
Sáng 18.10, tại Nhà Quốc hội, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn giữa các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội CHDCND Lào tổ chức Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ.
	Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu khai mạc
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu khai mạc

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Lào Sanya Praserth đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Xã hội; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nêu rõ, trong bối cảnh Quốc hội Lào đang nghiên cứu, chuẩn bị cho việc xem xét, ban hành các luật như Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Biên giới quốc gia, các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Lào mong muốn tham khảo kinh nghiệm từ các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, để có thêm thông tin phục vụ quá trình ban hành hai luật nêu trên. Các lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã chỉ đạo Ủy ban đối ngoại, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Quốc hội khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến này.

Các đại biểu cho ý kiến với dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ
Các đại biểu cho ý kiến với dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ

Về Luật Đo đạc và bản đồ của Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, Luật này đã được Quốc hội Khóa XIV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, có hiệu lực từ ngày 1.1.2019, gồm 9 chương, 61 điều, quy định toàn diện về hoạt động đo đạc và bản đồ. Để hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành 21 văn bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nhấn mạnh, Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 của Việt Nam có nhiều điểm mới, mang tính đột phá. Cụ thể, các quy định giúp bảo đảm thống nhất về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước, tránh chồng chéo trong quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan từ Trung ương đến địa phương, giữa các bộ, ngành. Lần đầu tiên việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia được luật định. Đây cũng là lần đầu tiên việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia được luật định. Luật tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cho UBND cấp tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nguồn lực của xã hội tham gia vào các hoạt động này. “Việc thực hiện Luật đã góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí; thúc đẩy thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm và xã hội hóa hoạt động này”, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy khẳng định.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praserth bày tỏ vui mừng khi đồng chủ trì với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến này. Hội thảo trực tuyến này là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước sau khi hoàn thành cuộc bầu cử ĐBQH Việt Nam Khóa XV, ĐBQH Lào Khóa IX; góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặt biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước nói chung, cũng như giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào nói riêng ngày càng phát triển theo chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực to lớn cho hai nước Việt Nam và Lào.

		Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến
Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến

Chủ nhiệm Ủy ban Sanya Praserth nêu rõ, dự án Luật Đo đạc và bản đồ đang được xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội Lào Khóa IX xem xét tại Kỳ họp thứ Hai tới, nhằm quy định nguyên tắc, quy chế, biện pháp quản lý và giám sát, thanh tra hoạt động đo đạc, bản đồ được thực hiện thống nhất, đúng đắn, chính xác, hiện đại, hội nhập với thế giới. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào mong muốn, nhận được các ý kiến đóng góp, bài học kinh nghiệm từ lý luận đến quá trình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; việc áp dụng một số bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới vào xây dựng, thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội Việt Nam.

Các ĐBQH hai nước tập trung cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ của Lào gồm: chính sách của Nhà nước về đo đạc và bản đồ; hoạt động đo đạc bản đồ chuyên ngành; quy trình đăng ký công cụ, phương tiện thực hiện đo đạc và thành lập bản đồ; điều kiện kinh doanh hoạt động này... Từ kết quả triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 của Việt Nam, một số ý kiến gợi mở, dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ của Lào nên quy định trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, thay vì chỉ quy định trách nhiệm của ngành nội vụ từ Trung ương đến địa phương. Vì kinh nghiệm cho thấy, bộ được giao chủ trì quản lý hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ chỉ có thể quản lý với bản đồ cấp quốc gia. Các loại bản đồ chuyên ngành rất đa dạng nên nếu được giao bộ quản lý ngành thành lập và theo dõi thực hiện sẽ sát với đòi hỏi của thực tế hơn. Tăng cường quản lý đầu ra hơn siết quản lý đầu vào, vừa tạo điều kiện phát huy xã hội hóa trong đo đạc, thành lập bản đồ, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy khẳng định, Hội thảo trực tuyến này là dịp để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Quốc hội, các bộ, ngành của Việt Nam với Quốc hội, các bộ, ngành của Lào. Đồng thời là cơ hội để các ĐBQH Việt Nam, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại việc thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ, việc quy định chi tiết cũng như hướng dẫn thi hành luật này sau gần 3 năm thi hành.

P.Thủy