Sơ kết công tác tuyên giáo toàn quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- 14:49, 23/06/2022

Ngày 23.6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sơ kết công tác tuyên giáo toàn quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm -0
Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: T. Quảng

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; các Phó trưởng Ban Lê Hải Bình, Phạm Xuân Thủy, Phùng Quang Nhạ, Trần Thanh Lâm đồng chủ trì hội nghị. 

Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Qúy; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ…

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều điểm mới, nổi bật

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy; sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Cụ thể, đã lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành tuyên giáo.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trình bày báo cáo

Đồng thời, tập trung triển khai xây dựng 14 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 15 Đoàn công tác làm việc, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương; Ban Tuyên giáo nhiều địa phương cũng tổ chức đi làm việc, khảo sát tại cơ sở nhằm tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn;… Bên cạnh đó, tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đê, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TW, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều, một số nơi chất lượng chưa cao; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm; việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn bất cập, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số báo, tạp chí chưa nghiêm; công tác tham mưu, định hướng lãnh đạo, chỉ đaoh việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn…

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Các đại biểu dự Hội nghị

Những tháng cuối năm, toàn ngành Tuyên giáo tập trung xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường, nâng cap chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị…

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 04-Qđi/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25.7.2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo.

Nhiều quyết sách, chủ trương được tin tưởng, ủng hộ

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Qúy phát biểu

Phát biểu chào mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hoạt động tuyên giáo đã góp phần làm cho ý Đảng và lòng dân cùng chung một nhịp, nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ và phấn khởi thực hiện; đã và đang thôi thúc thêm khát vọng phát triển, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá vào năm 2025 trong khu vực phía Bắc, tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030…

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An khẳng định: Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo là dịp để tỉnh được lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả từ các đơn vị bạn. Đây cũng là cơ hội giúp Nghệ An lĩnh hội, tham vấn, trao đổi thông tin, kết nối, nhận sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các đồng chí đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành uỷ; qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh bạn đã có nhiều chương trình hợp tác, kết nối truyền thông, cùng nhau phát triển.

Phải luôn có khát vọng, ý chí, "trái tim nóng"

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận và chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, toàn ngành cần phải thường xuyên quan tâm thực hiện dự báo trúng, đúng để chuyển tải thành hành động thực tế cho tốt; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với quán triệt nội dung các hội nghị của Trung ương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục cụ thể hoá các quan điểm về văn hoá tại Hội nghị văn hoá toàn quốc được tổ chức ngày 24.11.2021; triển khai xây dựng các đề án tổng kết liên quan đến các lĩnh vực về khoa học, công nghệ; giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, chính trị; đặc biệt chú ý và khẳng định vai trò của công tác tuyên giáo trong nội hàm tổng kết 10 năm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt Đề án kỷ niệm những ngày lễ lớn trong các năm 2023 đến 2025.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 -0
Toàn cảnh Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành là tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu và vai trò, vị thế của công tác khoa giáo… Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30.9.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã nhắn nhủ và truyền tải thông điệp đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ toàn ngành Tuyên giáo là phải luôn tràn đầy khát vọng, ý chí, luôn có "trái tim nóng" để mạnh dạn tham mưu, thực hiện nhằm triển khai thành công các nhiệm vụ đặt ra.

Diệp Anh