Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử

- 06:10, 30/04/2022 - Nhật Khánh
Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện Trưởng Viện Lịch sử Quân sự trả lời phỏng vấn Báo Đại biểu Nhân dân về chủ đề: “Tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng 30.4 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.