Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- 10:55, 05/05/2022 - Hồ Long
Sáng 5.5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu tại cuộc họp báo

Ban tổ chức cho biết, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 12.5 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022), 53 năm ngày ra đời Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Bác (3.2.1969 - 3.2.2022), 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11.4.2007 -11.4.2022).

Theo Ban tổ chức, đến nay, các chuyên gia, các nhà khoa học và các đảng ủy trực thuộc 2 Đảng ủy Khối đã có 80 chuyên đề, tham luận gửi đến Hội thảo, tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nói riêng và về xây dựng Đảng nói chung. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo nhằm tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về chủ trương, đường lối của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, kiên quyết quét sách chủ nghĩa cá nhân; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quang cảnh buổi họp báo

Trong khuôn khổ hội thảo sẽ có triển lãm giới thiệu các thành tựu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 2 Đảng bộ Khối; giới thiệu các cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản; những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy - Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ xuất bản sách: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Hồ Long