Chiến thắng 30.4.1975: Chiến công hiển hách mở ra một trang sử mới cho dân tộc

- 06:03, 30/04/2022 - Nhật Khánh
Cách đây 47 năm, vào lúc 11h30’ ngày 30.4.1975, lá cờ của Quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất toàn ven non sông gấm vóc với Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi hiển hách.