Bang California, Mỹ

Yêu cầu doanh nghiệp công khai tiền lương trong thông tin tuyển dụng

- Thứ Tư, 05/10/2022, 00:02 - Chia sẻ

Những người tìm việc ở California sẽ không còn phải đoán mò khi được hỏi về kỳ vọng mức lương của họ. Bởi theo luật mới có hiệu lực từ ngày 1.1.2023, người sử dụng lao động có 15 nhân viên trở lên sẽ sớm được yêu cầu đăng tải công khai mức lương tối thiểu và tối đa cho bất kỳ công việc nào trong bang.

Luật minh bạch về lương của bang California nhằm mục đích giúp giảm bớt chênh lệch tiền lương dựa trên giới tính bằng cách thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các hoạt động trả lương.

Kể từ năm 2018, tất cả các nhà tuyển dụng ở California đã được yêu cầu tiết lộ thang lương của vị trí việc làm cho những người nộp đơn xin việc khi có yêu cầu. Mặc dù yêu cầu đó vẫn được duy trì, nhưng Dự luật 1162 của bang California sửa đổi Mục 432.3 của Bộ luật Lao động và yêu cầu người sử dụng lao động có 15 nhân viên trở lên cũng phải cung cấp thang điểm trả lương trong tất cả các tin tuyển dụng, bao gồm cả những bài đăng trên nền tảng của bên thứ ba. Thang lương là mức lương hoặc mức lương theo giờ mà người sử dụng lao động mong muốn trả cho vị trí việc làm đó.

,Người tìm việc sẽ sớm được trả lương minh bạch theo luật mới
Nguồn: ITN

Luật mới của California cũng đặt ra các yêu cầu bổ sung về báo cáo dữ liệu lương đối với người sử dụng lao động để thúc đẩy tính minh bạch hơn. Trước ngày 10.5.2023, người sử dụng lao động có từ 100 nhân viên trở lên phải gửi báo cáo dữ liệu lương được cập nhật sử dụng thông tin bồi thường năm 2022 cho Bộ Dân quyền California, bao gồm cả tỷ lệ lương trung bình và trung bình theo giờ theo từng sự kết hợp chủng tộc, dân tộc và giới tính cho người lao động của mình. Trong những năm tiếp theo, người sử dụng lao động phải nộp báo cáo hàng năm vào hoặc trước ngày thứ Tư thứ hai của tháng Năm. Luật này cũng yêu cầu người sử dụng lao động có từ 100 nhân viên trở lên được thuê thông qua các nhà thầu lao động phải nộp báo cáo dữ liệu lương riêng cho bộ phận cho những nhân viên đó.

Dự luật 1162 cũng đưa ra yêu cầu lưu giữ hồ sơ. Theo đó, người sử dụng lao động lưu trữ hồ sơ về chức danh công việc và lịch sử mức lương cho mỗi nhân viên trong 3 năm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Các hồ sơ này được mở để Ủy viên lao động California kiểm tra.

Ngọc Minh