Mỹ yêu cầu thị trường trực tuyến tăng cường bảo vệ người tiêu dùng

- Thứ Năm, 25/05/2023, 12:56 - Chia sẻ

Bắt đầu từ ngày 27.6, Đạo luật về sự toàn vẹn, cơ chế thông báo và công bằng trong thị trường bán lẻ trực tuyến dành cho người tiêu dùng, hay Đạo luật INFORM, sẽ có hiệu lực ở Mỹ, áp đặt nhiều nghĩa vụ quan trọng đối với các nhà điều hành thị trường trực tuyến.

Mỹ yêu cầu thị trường trực tuyến tăng cường bảo vệ người tiêu dùng -0
Nguồn: modernretail.co

Luật được thông qua vào cuối năm ngoái như một phần nỗ lực chống gian lận thương mại điện tử và bán hàng giả trên các nền tảng trực tuyến. Mặc dù nó chủ yếu nhắm vào các nhà điều hành thị trường, nhưng các cá nhân và công ty bán sản phẩm trên các nền tảng này cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đạo luật INFORM đưa ra yêu cầu thẩm định cụ thể đối với người bán “bên thứ ba có số lượng lớn”. Họ là những người đã tham gia bán từ 200 sản phẩm tiêu dùng mới, hoặc chưa sử dụng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục trong 24 tháng trước đó và đã tạo ra tổng doanh thu tổng cộng từ 5.000 USD trở lên trên thị trường. Tuy nhiên, luật không áp dụng cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ đã qua sử dụng trên các thị trường trực tuyến.

Theo quy định mới, các nhà điều hành thị trường có nghĩa vụ thu thập và xác minh một số thông tin nhất định từ những người bán số lượng lớn trong vòng 10 ngày, kể từ ngày họ sử dụng thị trường lần đầu hoặc khi họ đáp ứng định nghĩa về người bán số lượng lớn. Thông tin này bao gồm số tài khoản ngân hàng của người bán (hoặc tên người nhận thanh toán nếu họ không có tài khoản ngân hàng), thông tin liên hệ, mã số thuế và số điện thoại hoặc địa chỉ email đang hoạt động...

Phần thứ hai của Đạo luật INFORM tập trung vào tiết lộ thông tin của người tiêu dùng. Những người bán số lượng lớn với tổng doanh thu hàng năm từ 20.000 USD trở lên trên thị trường trực tuyến phải cung cấp một số thông tin nhất định rõ ràng và dễ thấy cho người tiêu dùng. Thông tin đó phải được hiển thị trên trang danh sách sản phẩm hoặc được bao gồm trong thông báo xác nhận đơn đặt hàng hoặc các tài liệu hay thông tin liên lạc sau khi mua hàng khác hiển thị trong lịch sử giao dịch tài khoản của người tiêu dùng. Nó bắt buộc bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ thực của người bán, thông tin liên hệ để tạo điều kiện giao tiếp trực tiếp và liệu người bán có sử dụng một pháp nhân khác để cung cấp sản phẩm hay không…

Hơn nữa, luật còn bắt buộc các thị trường trực tuyến phải thiết lập và tiết lộ cơ chế báo cáo hoạt động thị trường đáng ngờ trên danh sách sản phẩm của bất kỳ người bán số lượng lớn nào. Điều này nhằm tăng cường tính minh bạch và trao quyền cho người tiêu dùng báo cáo bất kỳ hoạt động gian lận hoặc giả mạo tiềm ẩn nào mà họ gặp phải. Việc không tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật INFORM có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những người bán không cung cấp thông tin bắt buộc cho thị trường hoặc không tiết lộ thông tin đó theo hướng dẫn sẽ bị đình chỉ bán hàng trên nền tảng cho đến khi tuân thủ. Tương tự, các nhà điều hành thị trường không tuân thủ luật mới có thể phải đối mặt vớicác hình phạt từ Ủy ban Thương mại Liên bang hoặc Tổng chưởng lý tiểu bang…

Linh Anh
#