Ireland ban hành luật mới bảo vệ người tố cáo

- 23:32, 28/07/2022

Tổng thống Ireland Michael D. Higgins vừa ký phê chuẩn luật mới nhằm bảo vệ những người tố cáo ở nước này. Trước đó, dự luật bảo vệ người tố cáo đã được Oireachtas (Quốc hội) thông qua vào tuần trước.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Luật mới về cơ bản mở rộng phạm vi bảo vệ và cung cấp sự rõ ràng hơn cho cả người tố cáo và người sử dụng lao động. Tất cả các tổ chức khu vực tư nhân có từ 50 nhân viên trở lên phải thiết lập các kênh và thủ tục chính thức để nhân viên của mình có thể tiết lộ những thông tin tố cáo mà vẫn được bảo vệ giống như các trường hợp tại khu vực công.

Việc loại bỏ yêu cầu trên sẽ được thực hiện cho đến ngày 17.12.2023 đối với các tổ chức có số nhân viên trong khoảng từ 50 - 249 người. Phạm vi của luật được mở rộng cho các tình nguyện viên, thực tập sinh không lương, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông và người xin việc. Quá trình thiết lập các kênh báo cáo chính thức trong các công ty sẽ được giám sát và thực thi bởi Ủy ban Thanh tra quan hệ nơi làm việc.

Ngoài ra, một Văn phòng Ủy viên về bảo vệ người tố cáo mới sẽ được thành lập trong Văn phòng Thanh tra để hỗ trợ cho hoạt động của luật mới. Văn phòng này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Ủy viên có trách nhiệm hướng dẫn chuyển các khiếu nại, tố cáo tới cơ quan thích hợp trong trường hợp không rõ cơ quan có thẩm quyền nào chịu trách nhiệm xử lý.

Bảo vệ người lao động sẽ được tăng cường thông qua việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự liên quan đến các cáo buộc trả thù người tố cáo.

Bộ trưởng Cải cách và Chi tiêu công Michael McGrath cho biết, luật mới thực hiện cam kết cập nhật và cải cách Đạo luật bảo vệ người tố cáo theo Chỉ thị của EU. Thực tế, Ireland là quốc gia thành viên EU thứ 11 thực hiện Chỉ thị. Ông cho biết thêm, luật vừa được thông qua chỉ là một trong một loạt các biện pháp được đưa ra trong lĩnh vực này ở Ireland.

Ngọc Minh