TIỂU BANG WASHINGTON, HOA KỲ

3 đạo luật sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm mới

- Thứ Sáu, 30/12/2022, 06:51 - Chia sẻ

Vào ngày 1.1.2023, một loạt luật mới quan trọng sẽ có hiệu lực tại tiểu bang Washington, bao gồm những nội dung như tăng lương tối thiểu, bảo vệ người lao động đi chung xe và minh bạch tiền lương trên các tin tuyển dụng.

Tăng lương tối thiểu

Washington sẽ có mức lương tối thiểu cao nhất trong cả nước vào năm 2023 khi mức lương này tăng gần 9% lên 15,74 USD/h. Mức lương tối thiểu năm 2022 của tiểu bang là 14,49 USD/h - tức là tăng 1,25 USD.

Theo Bộ Lao động và Công nghiệp (L&I) của Washington, mức tăng này “liên quan trực tiếp đến chi phí sinh hoạt thông thường như nhà ở, thực phẩm và chăm sóc y tế, được phản ánh trong Chỉ số giá tiêu dùng”.

Mức lương tối thiểu áp dụng cho người lao động từ 16 tuổi trở lên. Theo luật tiểu bang, trẻ em 14 và 15 tuổi có thể được trả 85%, tương đương 13,38 USD vào năm 2023. Các thành phố được phép quy định mức lương tối thiểu cao hơn. Mức lương của Washington thậm chí sẽ cao hơn mức lương của California, dự kiến tăng lên 15,50 USD vào ngày 1.1.2023.

Quyền của người lái xe dịch vụ

Những người lái xe cho các dịch vụ như Uber và Lyft sẽ có quyền được hưởng mức lương tối thiểu cho chuyến đi, thời gian nghỉ ốm được trả lương, bảo hiểm bồi thường cho người lao động và được bảo vệ khỏi bị trả đũa vì đã thực hiện các quyền này. Luật này được cơ quan lập pháp bang thông qua trong năm 2022 và sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm mới.

Yêu cầu doanh nghiệp đăng tuyển minh bạch

Các doanh nghiệp có tối thiểu 15 nhân viên sẽ cần đưa những thông tin sau vào mỗi tin tuyển dụng: phạm vi lương hoặc thang lương; mô tả chung về tất cả các lợi ích được cung cấp; đưa ra các khoản bồi thường…

Quỳnh Vũ