Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước

- 17:20, 12/05/2022

Sáng 12.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. 

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Quận ủy-HĐND - UBND quận Đống Đa đến các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng với 56 điểm cầu và trên 1.200 cử tri đại diện cho cử tri của đơn vị bầu cử số 1.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị ngắn gọn, tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của cử tri.

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước -0
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đây là một trong 6 nội dung được Hội nghị Trung ương 5 Khoá XIII bàn, thống nhất cao và ban hành Nghị quyết mới. Trên cơ sở Nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, Quốc hội nghiên cứu, xem xét, sửa đổi Luật Đất đai theo chủ trương, định hướng mới để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nêu rõ, sửa như thế nào để phát huy thế mạnh của đất đai thì không đơn giản, "phải nghiên cứu, tổng kết mang tầm chiến lược nhưng phải thiết thực, bảo đảm đời sống của người dân nhưng phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là vấn đề phải hoàn thiện dần từng bước...”.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho biết, tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bàn và thống nhất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, tạo sự thống nhất, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện các trường hợp thoái hóa, biến chất… dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhấn mạnh về sự cần thiết phải phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ, tiêu cực có phạm vi rộng, nhưng trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm “hư hỏng con người”.

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Đống Đa
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, từ tháng 1 đến tháng 4.2022, Trung ương đã chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, kịp thời, xử lý một số vụ, việc nổi cộm, bức xúc. Đã điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can; truy tố 742 vụ/594 bị can; xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo. Về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án/259 bị can. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi 4 vụ án/23 bị can; truy tố 3 vụ án/34 bị can. Khởi tố nhiều bị can là cán bộ cao cấp cả đương chức, nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang, trong đó có 8 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Đống Đa
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Về sửa đổi Luật Thủ đô, tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nêu rõ, ngày 5.5.2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư đề nghị, TP. Hà Nội tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trung ương đã chỉ đạo Quốc hội quan tâm xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển. Hà Nội cũng phải xây dựng chương trình hành động khoa học, bài bản, từ kinh nghiệm thực hiện các nghị quyết trước đây của Bộ Chính trị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần này.

Sửa đổi Luật Đất đai, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với cử tri tại quận Đống Đa
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn và kỳ vọng, công dân Thủ đô phải thực sự là những người tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, văn hóa; cùng nhau truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị quý báu như: văn hiến, anh hùng; hào hoa, thanh lịch; “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm", Thành phố vì hòa bình; đồng thời xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế... Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội tiếp tục phấn đấu phát triển mạnh mẽ, nâng tầm vị thế không thua kém các thủ đô trên thế giới, Tổng Bí thư nói.