Đoàn kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 18:24 - Chia sẻ

Chiều 5.8, Đoàn kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tham dự buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, các vụ, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định số 541-QĐNS/TW ngày 13.6.2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bình Định, Kiên Giang. Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ Chính trị trong quý III.2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng mà còn đối với các cơ quan tham mưu của Đảng, chính vì thế Bộ Chính trị đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, trong đó có kế hoạch kiểm tra đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua công tác kiểm tra sẽ chỉ ra những ưu điểm, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập; phát hiện cách làm hay và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó làm cơ sở để Bộ Chính trị chuẩn bị các luận cứ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo bám sát mục tiêu. Trọng tâm báo cáo cần nêu rõ kết quả đã thực hiện được, một số nội dung chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện Nghị quyết được hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng thời nhấn mạnh nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc kiểm tra của Bộ Chính trị chính là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mong muốn Đoàn kiểm tra kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để Ủy ban Kiểm tra Trung ương khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nội dung kiểm tra, đảm bảo đúng kế hoạch.

Theo TTXVN
#