Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 17:33

Chiều 23.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (25.9.1992 – 25.9.2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Đặng Quân Thuỵ, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Huỳnh Ngọc Sơn.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; nguyên Chủ nhiệm, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Bộ Công an, Quốc phòng, các Ban, Bộ, ngành...  

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước

Cách đây 30 năm, ngày 25.9.1992, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa IX đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Lâm Hiển

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cho biết, trải qua 6 nhiệm kỳ Quốc hội, từ Khóa IX đến Khóa XIV và nay là những năm đầu của nhiệm kỳ Khóa XV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân giao, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Trong công tác lập pháp, Ủy ban đã cụ thể hoá quan điểm của Đảng trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, năm 2013, đặc biệt là các chế định về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng quốc phòng, an ninh. Đến nay, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh cơ bản được hoàn thiện, là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phát huy hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thực tiễn, điển hình như: Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia… Ủy ban đã tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra hàng trăm dự án luật, pháp lệnh trong chương trình lập pháp của Quốc hội, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trong công tác giám sát, Ủy ban đã chú trọng tổ chức thực hiện tốt trên các phương diện chủ trì, tham mưu và tham gia công tác giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động giám sát chuyên sâu của Ủy ban… Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban cũng đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương có nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Hoạt động đối ngoại của Ủy ban luôn được chú trọng và tăng cường; mối quan hệ với Nghị viện, cơ quan chuyên môn của các nước lớn, các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được tiếp cận hài hoà và cân bằng.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó dự báo của tình hình quốc tế và khu vực, Thiếu tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ luôn đoàn kết một lòng, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy trí tuệ tập thể Ủy ban; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải và các bộ, ngành hữu quan tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban một cách toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tích xuất sắc của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong 30 năm qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Ủy ban - là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ Thường trực và thành viên Ủy ban qua các thời kỳ; đồng thời, là kết quả chung từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thành lập Ủy ban.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Lâm Hiển

Nêu rõ bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới hiện nay đang đặt ra những yêu cầu đặc biệt, thậm chí là chưa từng có đối với cả hệ thống chính trị, trong đó, có Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại quan điểm của Đảng ta về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Tại Chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 4 nhóm giải pháp với 107 nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh thực hiện 6 nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, 10 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

“Như vậy, khối lượng công tác lập pháp và các nhiệm vụ của Ủy ban thời gian tới là rất lớn, có nhiều vấn đề mới, khó. Do đó, đòi hỏi mỗi thành viên của Ủy ban phải quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ và lưu ý Ủy ban Quốc phòng và An ninh chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụ thể, Ủy ban cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại...; chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là đề xuất những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các Chiến lược về: bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, quân sự, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tham gia thẩm tra nội dung liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Khẩn trương đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ lập pháp được giao tại Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Chủ động nghiên cứu nhiệm vụ lập pháp liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các vấn đề thực tiễn nổi cộm thời gian qua; thực hiện quyền, nhiệm vụ trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội. Qua đó, góp phần để hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ thuộc chức năng của Ủy ban; giám sát nghiêm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; tăng cường và thực hiện thực chất, hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, nhất là các nhiệm vụ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, quy định về tình trạng khẩn cấp...  

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong việc tham mưu các hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận, thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên...

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh -0
Các đại biểu tham dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Ủy ban triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban ngang tầm nhiệm vụ. Các thành viên Ủy ban vừa là đại biểu Quốc hội vừa là tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, do đó, phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, gìn giữ, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước và nhân dân. Tiếp tục củng cố đội ngũ công chức làm công tác tham mưu, giúp việc Ủy ban, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức của Ủy ban phải có quan điểm lập trường kiên định vững vàng, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, với chế độ XHCN và có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, cùng sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm, Thường trực Ủy ban các khóa, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất định sẽ giành được những kết quả quan trọng, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phạm Thúy