Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội

- 11:30, 03/12/2021
Sáng 3.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, bàn việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm; xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và một số công việc quan trọng khác.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp

Cùng dự có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phạm Đình Toản, Phạm Thúy Chinh; đại diện các Vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội (VPQH).

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường nêu rõ, thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, song khối lượng công việc của VPQH hết sức lớn. “VPQH sẽ phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội cũng như phục vụ cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ.

Trước mắt, thực hiện tham mưu, phục vụ cho Kỳ họp bất thường của Quốc hội diễn ra vào cuối tháng 12 này; Phiên họp thứ Sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV; một số hoạt động lớn để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, như: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 (dự kiến diễn ra ngày 5.12); đón Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam; hoạt động đối ngoại cấp cao của Chủ tịch Quốc hội... Bên cạnh đó, VPQH có nhiệm vụ hoàn thiện các đề án, chương trình, thẩm tra tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Công tác tổng kết đảng và chính quyền, bình xét, đánh giá thi đua, xếp loại, kiểm điểm đảng viên của các vụ, cục, đơn vị thuộc VPQH...

Với khối lượng công việc lớn như vậy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, cuộc họp lần này nhằm thống nhất triển khai hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ, đặc biệt là những công việc từ nay đến Tết Nguyên đán sắp tới.

Quang cảnh cuộc họp giao ban

Hiện nay một số vụ, cục, đơn vị thuộc VPQH đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2022. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh, Lãnh đạo VPQH sẽ làm việc với từng cơ quan để nghe, đánh giá kết quả của năm 2021, đặc biệt là phê duyệt kế hoạch công tác năm 2022 để có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thật tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc. Qua đó, cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các vụ, cục, đơn vị thuộc VPQH, bảo đảm giải quyết kịp thời những mong muốn, đề xuất chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thuỳ Linh đã báo cáo chi tiết những công việc, nhiệm vụ của VPQH từ nay đến hết năm 2021, trong đó có nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; phối hợp tham mưu, phục vụ các hoạt động của các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục triển khai chương trình công tác năm 2021, dự kiến chương trình công tác năm 2022...

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các vụ, cục, đơn vị trực thuộc; nhấn mạnh, mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng các vụ, cục, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, Vụ Tổng hợp tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện thông báo kết luận cuộc họp; tham mưu, xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Quốc hội, VPQH chi tiết, cụ thể từ nay đến Tết Nguyên đán; chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan làm báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022, trong đó chú ý đến việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị cán bộ, công chức, người lao động. Đối với Văn phòng Đảng-Đoàn thể, cần tập trung hoàn thành báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022… Đối với Lãnh đạo VPQH, cần tiếp tục hoàn thiện các đề án, dự án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tích cực triển khai xây dựng hướng đến VPQH điện tử để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng, thuận tiện và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường cũng ghi nhận và có một số chỉ đạo cụ thể đối với các kiến nghị của các vụ, cục, đơn vị thuộc VPQH.

Thành Trung