Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

- Chủ Nhật, 28/11/2021, 21:45 - Chia sẻ
Tối 28.11, tại Nhà hát lớn, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao giải

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2020 - 2021 đã tiếp tục khẳng định một Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức; trong đó, công tác thông tin đối ngoại đã chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, khách quan thông tin về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - đối ngoại và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình Việt Nam, góp phần quan trọng gìn giữ và nâng cao hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải cho nhóm tác giả đạt Giải đặc biệt

“Thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, làm cho cộng đồng thế giới hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc và những thành tựu phát triển của đất nước ta; đồng thời, thông tin kịp thời các vấn đề quốc tế đến các tầng lớp Nhân dân trong nước; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển ấn tượng. Đặc biệt, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp tích cực vào những thành tựu của các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân cũng như thành công của công tác tuyên giáo, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cũng lưu ý, công tác thông tin đối ngoại cần được đổi mới mạnh mẽ, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan liên quan, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò công tác thông tin đối ngoại gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; công tác thông tin đối ngoại cần góp phần quan trọng củng cố và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, quyết liệt, sáng tạo, cởi mở để phù hợp với tình hình mới; tăng cường giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam… Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Thông tin đầy đủ, kịp thời về nỗ lực phòng, chống dịch, việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Đảng, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Nhà nước ta và niềm tin của Nhân dân. Kiện toàn đội ngũ, nâng cao hơn nữa tính chủ động, năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu; thiết kế chủ đề thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp…

Các tác giả và nhóm tác giải đạt giải Nhất

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặt cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giải thưởng lần này cũng đánh dấu 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. 

Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi, được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ theo các hạng mục: Báo in, Báo điện tử, Trang thông tin điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh, Sách, Video clip, Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Điểm nổi bật của Giải thưởng lần VII là sự tham gia tích cực của các tác giả, đơn vị báo chí nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, tính lan tỏa cao, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Trong đó, nội dung các tác phẩm bám sát, đề cập mọi vấn đề nổi bật của năm 2020-2021 như Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn song phương, đa phương; quan hệ đối ngoại Việt Nam với các nước.... Đặc biệt, các tác phẩm đã phản ánh nhiều vấn đề thu hút được sự quan tâm của công chúng như tinh thần dân tộc trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam...

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho 102 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Đặc biệt được trao cho Sáng kiến giới thiệu, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chính đảng và bạn bè quốc tế” của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Thông Tấn xã Việt Nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; 10 giải Nhất; 19 giải Nhì; 29 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.

Trung Thành