Ngày 9.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19

- 06:35, 09/11/2021
Theo chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, ngày 9.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Cùng với đó, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Trước đó, ngày 8.11, Quốc hội đã thảo luận về nội dung này, 60 đại biểu đã phát biểu ý kiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Tất cả phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Hà An